Aktuellt

Islossning på gång

Isen ute på Görväln har nu många öppna stråk så vilken dag som helst kommer den att försvinna.

I Svartviken blir isen allt mörkare. Trots isens dåliga kvalité med lite kärnis så har isen förosakat skador på C-bryggans förtöjning. Isen har under hårt vind drivit iväg med yttre delen av bryggan och förankringskättingarna har brustit.

Råken från turbåtsbryggan öppnar sig allt mer.

Piratbesök på långsegling

Våra långseglare Carina och Conny som nu ligger i KBS hamn och väntar ut Corona innan nästa världsomsegling, berättar här när de fick besök av pirater.

https://www.youtube.com/watch?v=oITrQtpB94M

Livlig yrkestrafik på Mälaren

De senaste åren har yrkestrafiken ökat på östra Mälaren. Sandbåtarna från Munsö har gått länge men på senare tid trafikerar även fraktbåtar med bergkross från förbifart Stockolm.Sådanhär monsterpråmar kan man möta på Näsfjärden på väg till Munsö eller Bålsta. Läs mer om båtarna i vår revisor Christer Perssons text "Grus på vatten"  /sites/default/files/Grus%20p%C3%A5%20vatten%20nr%20130%20sid%2014-17%20%2811%29_0.pdf 

Skridskoåkning på Norra Björkfjärden

Trots vinterns stränga kyla har det varit svårt att hitta skridskoisar. Snö under frysläget har givit svaga eller för skridskoåkning oåkbara isar.

I köldperiodens elfte timme frös Norra Björkfjärden is. 

Båtliv i KBS trots polarkyla

Det är inte bara de som bor i sina båtar i hamnen som lever båtliv trots den stränga vintern.

I ett båthus hittar man Per Staffansson som håller på att renovera sin nyköpta båt "Kulan". Han byter ut trädetaler som är dåliga, lägger ny durk, gör nya luckor och ska fixa till däcket.

KBS i vinterskrud

Den här veckan har vi fått rikligt med snö. Under måndagen blev det vitt igen efter att den tidigare snön hade smält bort. På torsdagen fylldes det med ytterligare 20 cm.Kylan har också anlänt så Görväln nu har ett tunntistäcke ut till udden på Stäketsön.Vinterliggarna kämpar på mot kyla och snö.

Arbetsdag i KBS

En dag varje år håller KBS styrelse en arbetsdag. Under lördagen hölls en coronaanpassad arbetsdag för styrelsen. Arbetsdagen är till för att diskutera övergripande frågor för drft under längre sikt.En stor fråga som diskuterades, hur vi ska underhålla KBS hamnen i gott skick. Ett alternativ är att byta ut de 50-åriga bryggorna som börjar bli slitna.

Mälaren är fantastisk

Vår ordförande Anders Räntilä har varit ute med Sjöräddningsbåten från Munsö i östra Mälarens öppna vatten. Han njöt av den stilla varkra Mälarmiljön. I de inre delarna av vikarna började islägningen och förvandlingen till vinterlandskap.

I västra Mälaren åkte tre KBS medlemmar plus ytterligare två skridskor på Galten och Lilla Blacken. Start från Kvicksund väster ut mot Köping och åter via Kvicksundsbron ut på Lilla Blacken upp mot Västerås.

Sidor