59°28.555'N  17°45.435E

Välkommen till Kungsängens Båtsällskap

Kungsängens Båtsällskap är en allmännyttig ideell förening som har som ändamål att
på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt, samt verka för ett gott kamrat- och
sjömanskap och främja båtsportens utveckling genom aktiv ungdomsverksamhet.


Aktuellt

Här kommer turordningslista för sjösättningen 3-4 maj.

Turordningslista

Turordningslista i namnordning


KBS Vårcirkulär 2014
Närpolisen i Upplands-Bro Båtsamverkan.
Detta går ut på att båtklubbar, föreningar och sällskap kan ansluta sig till samverkan
genom att;

- Kontinuerligt tillhandahålla medlemmar i organisationerna uppgifter om den aktuella
marina brottsligheten i kommunen via hemsidan Samverkan Upplands-Bro.

- Organisationerna tillser att denna information lätt kan nås av medlemmarna genom
att lägga till länken på respektive hemsida.

- Organisationerna aktivt uppmanar sina medlemmar om att anmäla observationer,
brott mm till polisen. Mer information på hemsidan.Hyra klubbhuset


Tyck till


Följ oss även på Facebook!