Aktuellt

Musikbåten Blidösund från KBS

Fredagen den 22 augusti lade musikbåt Blidösund ut från KBS turbåtsbrygga. Femtital köade för att gå ombord och kryssa genom Mälarens arkepilag ut på Björkfjärden. Orkestern underhöll med musik.och skeppskocken severade god mat.Efter fyra timmar återvände man till KBS i sensommarens ljumma kvällsmörker.

  

Ingvar Sätterström

Båtstölder vid Lennartsnäs och Stäket

Den senaste tiden har båtar blivit stulna och andra har tillgripits i försök till stöld vid Lennartsnäs, Frölunda gård samt Stäket. Det har varit påhälsningar ett flertal gånger mellan juli och nu i mitten av augusti.

Uppmaning till skärpt uppmärksamhet nu när det blir mörkare kvällar. Polisanmäl om ni drabbas eller medela KBS styrelse om något misstänkt upptäckts.

Ingvar Sätterström

 

Klubbholmsbastun uppdaterad

Klubbholmsfogden Matte Ryd har anskaffat och installerat nytt bastuaggregat.  Inför sensommarkvällarna går det nu åter att bada bastu. Ved får man ta med själv.

 

Ingvar Sätterström

Sommarrapport 2014

Juli har givit oss några fantastiskt varma veckor. Styrelsearbetet och KBS arbeten har under sommaren legat något på sparlåga till förmån för att som båtägare kunna njuta av båtlivet.

Klubbholmen har varit flitigt nyttjad med dess barnvänliga stränder.

Försommar rapport 2014

 

Fixandet med båtarna fortsätter och de flesta börjar blir färdiga för sommarens utflykter. Under påmastningen uppstod lite problem då några inte hade följt ordningsreglerna att demontera spridarna och fixera fall och vant till masten. Allt som förvaras i masthuset skall dessutom vara märkt med namn och medlemsnummer. Till hösten kommer mastförvaringsregler att tillämpas.

Maj rapport 2014

Sjösättning är klar nästa alla båtar ligger i hamnen. Årets sjösättning gick snabbt och smidigt med start redan på fredag eftermiddag och var klar lördag kväll så söndagen inte behövde tas i anspråk. Problemet var att få fram meddelande till medlemmarna om den tidigarelagda sjösättningen.

April rapport 2014

Våren har nu kommit med besked och med stigande temperatur ökar aktiviteterna under presseningarna vid våra båtar. Vårrustningen är i full gång inför sjösättningen. Turordningslista för sjösättningen och hamn-brygglista finner du under mappaen "Kansli".

Belysningsmasterna är på plats vid A- och B-bryggorna. Nu skall de bara elanslutas och trimmas in för rätt ljusflöde.

Reparation av B-bryggan fortsätter.

Trallbeläggningen av altanen på masthustaket pågår.

Ny KBS hemsida

Välkommen till KBS!

Du besöker nu vår nya hemsida som vi vill hålla "levande och aktuell" så att du både finner den information och de funktioner som du behöver som medlem. Vi vill även att andra besökare skall bli intresserade av KBS, av båtliv och av Upplands Bro kommun.

Sidan har en del information som är öppen för besökare men du kan som KBS medlem logga in för tillgång till KBS intern information. Kontakta  rickard.wilde@hotmail.com ange namn och medlemsnummer och begär användarnamn och lösenord.

Pages

Info för nya medlemmar i klubbhuset.

2014-09-24 18:30

Information för nya medlemmar i klubbhuset.   

Förberedelse för upptagning

2014-10-01 18:00

Förberedelse för upptagning: utställning och besiktning av vaggor/bockar = allmän arbetsplikt. 

Upprop vid klubbhuset - upptagning dag 1.

2014-10-04 06:45

Upprop vid klubbhuset - upptagning dag 1.