Aktuellt

Försommar rapport 2014

 

Fixandet med båtarna fortsätter och de flesta börjar blir färdiga för sommarens utflykter. Under påmastningen uppstod lite problem då några inte hade följt ordningsreglerna att demontera spridarna och fixera fall och vant till masten. Allt som förvaras i masthuset skall dessutom vara märkt med namn och medlemsnummer. Till hösten kommer mastförvaringsregler att tiilämpas.

Hamnkapten Göran jobbar med att fördela de lediga bryggplatserna till några av de 35 som står i kö.

Maj rapport 2014

Sjösättning är klar nästa alla båtar ligger i hamnen. Årets sjösättning gick snabbt och smidigt med start redan på fredag eftermiddag och var klar lördag kväll så söndagen inte behövde tas i anspråk. Problemet var att få fram meddelande till medlemmarna om den tidigarelagda sjösättningen.

April rapport 2014

Våren har nu kommit med besked och med stigande temperatur ökar aktiviteterna under presseningarna vid våra båtar. Vårrustningen är i full gång inför sjösättningen. Turordningslista för sjösättningen och hamn-brygglista finner du under mappaen "Kansli".

Belysningsmasterna är på plats vid A- och B-bryggorna. Nu skall de bara elanslutas och trimmas in för rätt ljusflöde.

Reparation av B-bryggan fortsätter.

Trallbeläggningen av altanen på masthustaket pågår.

Ny KBS hemsida

Välkommen till KBS!

Du besöker nu vår nya hemsida som vi vill hålla "levande och aktuell" så att du både finner den information och de funktioner som du behöver som medlem. Vi vill även att andra besökare skall bli intresserade av KBS, av båtliv och av Upplands Bro kommun.

Sidan har en del information som är öppen för besökare men du kan som KBS medlem logga in för tillgång till KBS intern information. Kontakta  rickard.wilde@hotmail.com ange namn och medlemsnummer och begär användarnamn och lösenord.

Februari-mars rapport 2014

Isen i hamnen gick upp första dagarna i mars och våren är här.Vårrustningen av båtarna är igång på sina håll. Några har till och med sjösatt. Kjells sädesärla har dock inte dykt upp ännu så han får tålmodigt vänta ett tag till.

Styrelsen har haft möten i både februari och mars och behandlat löpande ärenden. Vårcirkuläret med faktura är utskickat och avgifter för medlemskap och båtplatser skall nu vara inbetalade. Vi arbetar fortsatt med klubbens funktionärsuppgifter och med årets reparationer och investeringar i hamn, klubbhus och klubbholme.

Båtupptagning

Rapport från klubbholmen

Rapport från klubbholmen den 31 januari.

Klubbholmen ruvar i sitt vinteride. Allt synes var i sin ordning. På bojarna låg runda islock och under grillbryggan var isorglar uppbyggda.

Ingvar Sätterström

Vikingarännet 2014 inställt

Vikingarännet 2014 ställdes in.

Vissa av banans isar behöver mer kyla för att 3000 åkare skall kunna åka på hårda isar.

Vikingarännet har under åren samarbetat med KBS för viss tillgång till klubbhuset.

Ingvar Sätterström

Pages

Arbetspass 5

2014-08-19 18:30

Arbetspass 5. (Enligt bokningslistan i klubbhuset.)

Arbetspass 6

2014-08-26 18:30

Arbetspass 6. (Enligt bokningslistan i klubbhuset.)

Arbetspass 7

2014-09-09 18:30

Arbetspass 7. (Enligt bokningslistan i klubbhuset.)

Sista dag för motioner till årsmötet

45 days, 16 hours until Sista dag för motioner till årsmötet..

Who's online

There are currently 0 users online.