Aktuellt

Oktoberrapport 2014

Höstlugnet har lagt sig över KBS. Endast ett fåtal båtar ligger kvar i hamnen och på hamnplanen är nästa alla båtar täckta inför vintervilan. Tiotal medlemmar har låtit blästra bottnarna på sina båtar. Tanken är att bygga upp ett flertal lager med epoxi för att få en beständig yta som kan klara sig utan bottenfärg.

Nu har vi tagit upp våra båtar

Med start på Fredagen den 3 Oktober kl 16 och med målgång Söndag den 5 Oktober kl 13 togs ett hundratal båtar upp för vinterförvaring. Fredagen bjöd på de bästa förutsättningarna rent vädermässigt men vi slapp regn även i helgen. Uppläggningschef Tord Stenqvist ledde arbetet tills han däckade i flunsa under Lördagen då Kenth Löfqvist tog över mätpinnen. Vår eminenta klubbhuskommitte höll grillen varm och erbjöd trevliga och närande avbrott i arbetet.

 

Septemberrapport 2014

September har givit oss fint sensommarväder så båtlivet har kunnat fortsätta. Efter sommaruppehållet har klubbarbetena fortsatt. Bryggor och bojar ha justerats. Reparation av B-bryggan har fortsatt och bryggmasternas strålkastare har riktats in. Buskar och träd har röjts på uppläggningsplan inför båtupptagningen. I höstcirkuläret utgick en anmodan till de som har trailer på hamnplan att flytta dessa så gräsröjning kan ske. Denna anmodan hörsammats dåligt så parkeringen av trailer äventyras nu.

Masthuset har delvis målats och lanterneriet har monterats på klubbhustaket.

Musikbåten Blidösund från KBS

Fredagen den 22 augusti lade musikbåt Blidösund ut från KBS turbåtsbrygga. Femtital köade för att gå ombord och kryssa genom Mälarens arkepilag ut på Björkfjärden. Orkestern underhöll med musik.och skeppskocken severade god mat.Efter fyra timmar återvände man till KBS i sensommarens ljumma kvällsmörker.

  

Ingvar Sätterström

Båtstölder vid Lennartsnäs och Stäket

Den senaste tiden har båtar blivit stulna och andra har tillgripits i försök till stöld vid Lennartsnäs, Frölunda gård samt Stäket. Det har varit påhälsningar ett flertal gånger mellan juli och nu i mitten av augusti.

Uppmaning till skärpt uppmärksamhet nu när det blir mörkare kvällar. Polisanmäl om ni drabbas eller medela KBS styrelse om något misstänkt upptäckts.

Ingvar Sätterström

 

Klubbholmsbastun uppdaterad

Klubbholmsfogden Matte Ryd har anskaffat och installerat nytt bastuaggregat.  Inför sensommarkvällarna går det nu åter att bada bastu. Ved får man ta med själv.

 

Ingvar Sätterström

Sommarrapport 2014

Juli har givit oss några fantastiskt varma veckor. Styrelsearbetet och KBS arbeten har under sommaren legat något på sparlåga till förmån för att som båtägare kunna njuta av båtlivet.

Klubbholmen har varit flitigt nyttjad med dess barnvänliga stränder.

Försommar rapport 2014

 

Fixandet med båtarna fortsätter och de flesta börjar blir färdiga för sommarens utflykter. Under påmastningen uppstod lite problem då några inte hade följt ordningsreglerna att demontera spridarna och fixera fall och vant till masten. Allt som förvaras i masthuset skall dessutom vara märkt med namn och medlemsnummer. Till hösten kommer mastförvaringsregler att tillämpas.

Pages

Årsmöte i klubbhuset

18 days, 1 hour until Årsmöte i klubbhuset.

Who's online

There are currently 0 users online.