Aktuellt

KBS söker Miljöchef

Som ett led i vårt miljöansvar söker vi en styrelsemedlem med särskilt ansvar för att leda KBS miljöarbete. Du behöver inte ha doktorerat i miljöteknik men du har engagemang och intresse för miljöarbete. I uppgiften ingår att följa utvecklingen inom miljöfrågor kopplat till båtlivet, att hålla kontakt med myndigheter och båtorganisationer och att aktivt arbeta med och utbilda våra klubbmedlemmar. Du deltar i styrelsens arbete och du rapporterar till KBS ordförande.

KBS utökar med vakthållning under vinterperioden

Med anedning av otillåtna gäster i våra båtar utökar vi nu vakthållning även under vinterperioden.

För mer information om vakthållningen under vinterperioden läs mer under "Kansli" "Vakthållning".

För att komma in på denna sida krävs medlemslösen. Beställ det om du saknar det.

 

Ingvar Sätterström

Varning TÖM BÅTEN SJÄLV

Vi har ovälkomna gäster bland våra båtar. Dunkar har blivit bortkapade och försök till slangning av bränsle har misslyckats vad vi vet idag. Spår av besökare, i åtminstone en båt, där man har stökat runt och letat efter stöldbegärligt gods. En diodficklampa saknas i denna "urplockade"båt.

Vi uppmanar er att töm båtarna själva på stöldbegärligt gods och titta till båtarna då och då på udda tider. Nöj er inte med att enbart gå runt båten, kolla i båten att allt står rätt till.

Meddela styrelsen om ni har haft påhälsning.   

 

Ingvar Sätterström

Höstrapport 2015

Hösten är här efter en torr och solig period. Lugnet lägger sig över Båtsällskapet.

Styrelsens arbete har trappats upp inför årsmötet den 17 november. Motioner och andra frågor har behandlats så styrelseförslag skall kunna presenteras. Information finns under "Kansli" "Årsmöte" där man kan läsa om man är inloggad som KBS-medlem. Om du inte har inloggningsuppgifter så ordna detta enligt instruktioner. Mer information kommer inom kort, bland annat beträffande ekonomin och verksamhetsberättelse.

Lördagens upptagning

 

På lördagens morgon visade termometern -4 grader och dimman låg tät över vattnet.

Första båten åkte upp trots dimma och isbelagt däck.

Solen började tränga igenom dimtäcket.

 

Efter lite intrimning av den nya kranen och och kommunikationen med föraren flöt upptagningen på och allt fler båtar fick sina vinterviloplatser.

Uppläggningsplanen klar för båtupptagningen

Båtbockarna och vaggorna har flyttas i två omgångar. Första gången för att frilägga det höga gräset som vuxit fast i bockar och vaggor. Gräs och tistlar har hackats ned så markytan är blottad igen. Andra omgången flyttades bockarna och vaggorna ut på planen under onsdagskvällen där resprktive båt sedan blir placerad. Klart för båtupptagningen på lördag och söndag.

Ingvar Sätterström

 

Höstbesök på Klubbholmen

Två av styrelsen passade på att njuta av helgens fina höstväder och besökte Klubbholmen med kajak. 

Efter att kassören hade tömt sparbössan på en redig bunt pengar avnjöts en härlig fika med sjöutsikt.

Allt såg ut att vara i ordning och iordninggjort inför vintern, möblerna ihopplockade under pressening, tältet nedtaget och likväl KBS-vimpeln.

Mastförvaring

För bästa ordning i mastskjulet ber vi Dig seglare som vinterförvarar mast att logga in på hemsidan och läsa instruktionen på fliken Kansli och underfliken Vinteruppläggning.

Pages

Vikingarännet
14. February 2016 - 9:00

Vikingarännet planeras att gå den 14 februari 2016. Vid KBS;s klubbhus  planeras åkarservice för långloppet samt start och mål för kortare lopp. 

Sjösättning 2016
7. May 2016 - 21:15
Båtupptagning 2016
8. October 2016 - 6:45

Upptagning i KBS;s regi lördag-söndag 8-9 oktober 2016.

Sista dag för motioner till årsmötet

74 days, 14 hours since Sista dag för motioner till årsmötet.

Who's online

There are currently 0 users online.