Aktuellt

Vattenläcka i KBS

Vattnet till bryggorna och uppläggningsplanen är avstängt på grund av vattenläckage. Felsökning pågår för att lokalisera var det läcker för att kunna åtgärda detta. Hur länge avstängningen kommer att vara är i dagsläget okänt.

Vattnetillförseln för gästbryggan och klubbhuset fungerar.

Ingvar Sätterström

Högtryck i skärgården

Äntligen kom sommaren tillbaka trots att det redan blivit september.En tur med kajak i Roslagens skärgård passar bra då vädret blir lite lugnare.

Planering inför båtupptagningen 7-8 oktober

Vår uppläggningschef behöver få information senast 1 september om förändrade önskemål beträffande vinteruppläggning.

För den som inte tidigare har haft plats på land men nu vill ha plats på land gör en ansökan om vinteruppläggning på upplaggning@kungsangeallskap.se senast 1 september.

Underhåll av KBS miljöstation

Underhållsarbetet med miljöstationen fortskrider. En grusbädd iordningsställs med fästen för stolpar till en överbyggnad. Miljöstationen skall också målas och fräschas till och sedan placeras under tak.

Ingvar Sätterström

Kuling på Görväln

Under tisdagens eftermiddag tilltog vinden och ute på Görväln skummade vita vågor medan det pep i segelbåtsmasterna i KBS hamnen.På Gröna udden förberedde sig en kille som ville ut och segla bräda med bärplan.Han provade att pumpa upp sin stora skärm men konstaterade att det blåste för mycket för den skärmen.

KBS arrendeavtal är uppsagt

Upplands Bro kommun har sagt upp KBS;s nuvarande arrendeavtal. Uppsägningen är med vilkorsändring för nytt avtal. 

Vilkoren för nytt avtal anges som följer: 1. Arrendeavtal kan ges endast för vattenområdet och Piren  2. Arrendeavgiften ska justeras   3. Allmänhetens tillgänglighet ska stärkas för arrendeområdet och dess anläggningar                                                                                                                             

Ytterligare några få lediga båtplatser

Arbetet med nya C-bryggans installation och fördelningen av båtplatser börjar nu bli klart. Några få båtplatser finns fortfarande lediga eftersom fler platser har kunnat skapas vid den längre C-bryggan med effektivare platsfördelning.

Ingvar Sätterström

Per Staffanssons kvällsrunda

En fin sommarkväll då tar Per Staffansson ut sin "Kulan" och kör en sväng in i Svartviken och ut på Görväln. Kulan dunkar på och sprider en känsla av skärgård och fiskebåtar.

https://youtu.be/MQDDlYrqBp8

Ingvar Sätterström

Sidor