Förtöjningsregler

Förtöjningsregler 

Förtöjningsgods skall vara väl dimensionerat för båtens storlek (min. diameter12 mm) och vara avfjädrat med gummi- eller säkrad stålfjäder mot ponton och Y-bom (OBS i det senare fallet såväl för som akter). Alternativt kan flätad elastisk lina användas.

I boj förtöjs med två separata linor med sjömansmässig knop eller väl dimensionerad spärrad, smidd hake med hög brottgräns, typ Merx. OBS Aldrig lös genomgående lina i bojöglan.

y-bom

Förtöj i Y-bom enligt bilden ovan. Om bommen är längre än båten kan det vara nödvändigt, för att lättare komma ombord, att dra extra linor från aktern till bommens främre del.

Se till att förtöjningsgodset är uppstramat så att båten vid sjögång ej slår mot bommar eller grannbåt. Båtägaren skall också regelbundet kontrollera att förtöjningspunkterna i pontonen eller Y-bommen sitter ordentligt fast och är dimensionerade för båten. Vid brister eller skada orsakad härav kontakta hamnkaptenen.

Båten skall ha rätt dimensionerade fendrar på vardera sidan.

Inför vintersäsongen och vid hyrestidens slut skall båtägaren ta bort samtliga förtöjningsdon. De kommer annars att  bortmonteras och kasseras.

Följ regeln att alltid förtöja för storm. 

Föreningen kommer att på båtägarens bekostnad byta eller komplettera förtöjningar som är undermåliga om dessa ej åtgärdats vid anmärkning av hamnkaptenen. Vid skada som orsakats av otillräcklig förtöjning kommer båtägarens försäkringsbolag att informeras.