Artikel

Grävarbete på hamnplan Fredag 1 Juni

Vi kommer att gräva med maskin under Fredag em den 1 Juni som del i arbetet med att anlägga en ny infartsbom från Strandvägen. Arbetet som bör vara klart under efterniddagen innebär att du ej kan inpassera med bil den vanliga vägen. En anvisningsskylt i anslutning till den gamla bommen visar hur du kan köra in på parkeringen under arbetstiden.