Artikel

Historisk återblick på KBS

Jonas Remmers har städat sin bokhylla och hittade då gamla skrifter från Mälarens Motorbåt Förbund 1962.

I denna skrift kan man bl.a. läsa om Kungsängens Båtsällskap.

Stiftad 1955, antal medlemmar 48 varav 28 motorbåtsägare. ordförande Erik Sandberg, v. ordförande Folke Björk, sekreterare Björn Ryd, v. skreterare Helge Karlsson, kassör Bernt Beckman, hamnkapten Sven Johansson, slipförman K.E.Nylander.

Inträdesavgift 10 kr, årsavgift 20 kr, passiv 5 kr och bryggavgift 10 kr.

 

Tiderna har förändrats

Ingvar Sätterström