Artikel

Isen är borta

Under onsdagens sydliga vind mosades isen på Görväln och ett smalt band med issörja låg utefter Strandvägens strand. På torsdagen sytes inte några spår av isen.

Till och med i KBS hamnen är det mesta av isen borta. Endast lite is mellan A- och B-bryggan och utefter stranden innanför A-bryggan fanns kvar.

Ingvar Sätterström