Artikel

Islossning på gång

Isen ute på Görväln har nu många öppna stråk så vilken dag som helst kommer den att försvinna.

I Svartviken blir isen allt mörkare. Trots isens dåliga kvalité med lite kärnis så har isen förosakat skador på C-bryggans förtöjning. Isen har under hårt vind drivit iväg med yttre delen av bryggan och förankringskättingarna har brustit.

Råken från turbåtsbryggan öppnar sig allt mer.

På pirens utsida börjar isflaken tryckas upp på piren.

Ingvar Sätterström