Artikel

Januarirapport 2016

Nytt år och KBS styrelsen har kört igång med planering av klubbarbetet. En lördag ängnade styrelsen åt att planera arbeten, organisation, och rutiner inför kommande säsong.

Styrelsearbetsdag på en av vinterns kallaste dagar.

Miljöansvarig har nu tillsatts genom att Andreas Kreibom har åttagit sig uppdraget att bevaka och driva miljöfrågorna för KBS.

Nytt arbetssystem för arbetsplikten har tagits fram. Som alternativ till den tidigare "tidsarbetspassen" då man bokade in sig för ett visst arbetstillfälle, kan man nu också boka in sig i "Projektgrupper" där man väljer själv vad man vill jobba med. Ex.vis målning, bryggor, snickra, klubbholmen e.t.c. Tanken är sedan att projektgruppen får beting på ett viss jobb som skall vara klart till ett visst datum. I varje projektgrupp finns en arbetsledare som ansvarar för att medlemmarna jobbar och att arbetsuppgiften blir klart i tid. För anmälan till projektgrupper kontaktar man Krister Öhlin och för tidsarbetspassen bokar man sig i arbetspärmen som tidigare. 

Bastubadandet i klubbhuset är populärt och nu inför vi en teckningslista så man kan se när det är ledigt. Man teckar sig även på lista om det är spontanbastande utan förbokning.

Vintervädret har varit kyligt och givit oss tjocka isar.

Senaste veckan har man kunnat åkt långt på skridsko

Sparin på Norra Björkfjärden har besiktats, den är numer upprest rak upp och nymålad.

Isvägen Kungsängen-Alvik har varit farbar.

När man kommer sjö-eller isvägen märker man att det är staden med alla broar.

Vikingarännet hoppas på att kylan kommer tillbaka och stabiliserar isarna. Planeringen är i full gång för loppet den 14 februari. Tre alternativ är nu aktuella, målgång i huvudstaden, i Hässelby eller i Kungsängen. Klubbhuset kommer att användas som åkarservicestation eller målstation. Medverkande förutom KBS är Upplands-Bro Kommun, Tibble Sjöscouter och Friluftsfrämjandet i Bålsta. Klubbhuskommiten laddar för servering till funktionärer och allmänheten.

Ingvar Sätterström