Artikel

KBS årsmöte 2020

Alla KBS medlemmar har blivit kallade till årsmöte den 24 november. På grund av rådande coronapandimin så har styrelsen diskuterat hur årsmötet ska kunna genomföras på ett coronasäkert och demokratiskt sätt.

Årsmötet blir digitalt. Alla årsmöteshandlingar och styrelsens beslutförslag kommer att skickas ut till medlemmarna två veckor innan den 24 november. Medlemmarna svarar genom svarsmail med att samtycka med styrelsen eller framför andra synpunkter. Alla som svarar ja eller nej före den 24 november kommer att räknas som deltagare i årsmötet. Den 24 november kommer styrelsen att samanställa ett årsmötesprotokoll baserat på medlemmarnas synpunkter och styrelsens förslag. Vid behov av röstning för majoritetsbeslut räknas synpunkterna från de medlemmar som har svarat. Om större frågor eller oenigheter uppstår kan dessa hänskjutas till nytt möte där medlemmarna får rösta hur de ska handläggas.

Vaktlista som normalt brukar läggas ut i samband med årsmötet läggs nu ut den 1 januari 2021.

Ingvar Sätterström