Artikel

KBS arbeten startar nu

Lördagen den 20 januari hade styrelsen arbetsdag och då togs bl.a. arbetslistor fram för vilka jobb som planeras inom KBS. Arbetslistorna kommer att finnas på vikdörrarna i klubbrummet och på hemsidan under Kansli, Medlemsarbeten.

Frya lördagar framöver är planerade för arbeten, 3 febr.,10 febr.,17 febr. och 24 febr.

Den 3 februari startar vi med trädfällning vid gästbryggan. Efter ytterligare någon eller några veckor planeras trädfällning på klubbholmen när isens bärighet är godkänd av KBS isansvarig. Tanken är att vi åker bil ut till Klintsundet och sedan en promenad ut till klubbholmen. Passa på att häng med ut till klubbholmen och upplev dess skönhet under vintern medan vi jobbar. 

Kontakt Krister Öhlin och anmäl dig för jobb Tfn 070-2690629.  Mail: kristerohlin48@gmail.com

Ingvar Sätterström