Artikel

KBS Klubbhus 20 år

Den 15 juni 2002 invigdes KBS klubbhus av dåvarande Kommunalordförande Sven-Inge Nylund.

Invigningsfest med pompa och ståt.

Under 1990-talet kom Ingvar Nilsson, en man i 70 årsåldern in i KBS. Hans läkare hade beordrat honom att trappa ned för att han skulle klara sin hälsa. Han sålde sin firma för att minska hård arbetsbelastning och stress. Att sitta overksam var inte hans stil då han fortfarande sprudlade av energi. Ingvar valdes till ordförande i KBS. Ett gammalt klubbhus fanns på uppläggningsplanen som var en gammal Konsumbarack som underhölls så gott det gick men man lyckades inte att komma till rätta med mögelproblem. Ute på Piren fanns ett mastskjul med presenningar över masterna.

I norra änden av klubbhuset, som var placerat på uppläggningsplanen där vi idag har miljöstationen, fanns en redskapsbod.

Längst ut på Piren var ett mastskjul placerat.Masterna skyddades av presseningar.

Ingvar gick omkring och fundera på att man borde ordna ett bättre klubbhus och en bättre mastförvaring. Ja ny mastförvaring skulle det bli. När han stod ute på Piren och funderade hur mastförvaring skulle kunna utföras då brakade fantasin loss. Om man byggde en mastförvaring med tak så skulle taket kunna utgöras av en terrass och innanför terrassen skulle ett klubbhus kunna uppföras. Nu var ideerna igång och klubbens medlemmar tyckte det lät bra förutom några som gick ur klubben då de tyckte att de inte ville vara med i en husbyggarklubb. Ingvars envishet övertygade även kommunen som gav bygglov och ett arrendeavtal med lägre kostnad efter många tuffa förhandlingar. 1999 började bygget som skulle byggas av KBS medlemmarna.

Mycket funderande och ideer blev det om hur bygget skulle kunna genomföras. Ingvar ritade allt till huset och var av den gamla stammen med penna och ritbord. Efter att ändringar hade beslutats på möten så gick han hem och ritade om allt från början och kom efter någon dag med en ny ritning. Huset växte ett antal gånger med bl.a. fler burspråk. Planering, inköp  och upprättande av arbetslag krävde också mycket resurser. Till en början var medlemmarna lite fundersamma om man skulle behöva jobba så många timmar. Men allt efter tiden gick blev medlemmarna allt mer positiva och tyckte det var roligt då man fick lära sig en massa byggteknik som de själva hade nytta av. Ingvar var med på alla arbetspass som arbetsledare visade vad och hur allt skulle utföras. Under byggtiden bildades en mycket god kamratanda i klubben då medlemmarna lärde känna sina klubbkompisar.

Nu var det så att klubbhusbygget i tid sammanföll med Banverkets bygge av järnvägsbron över Svartviken. Banverket behövde en utlastningshamn av stora skrymmande byggmateriel. Ingvar förhandlade med Banverket och KBS upplet plats på uppläggningsplanen genom att inte fylla planen med så många båtar. Som kompensation fick KBS Banverket att sprängda och gjuta allt för klubbhuset. Dessutom fick KBS formvirke från bron som användes till ytterpanel på klubbhuset.

Sprängning på Näckholmen.GjutningsjobbStällningar för masterna i masthusdelen.Formsättning för valvet till masthusets tak och terrassens golv.

Isolerad kanal på Piren för vatten avlopp och el.

Murning av klubbhusets bottenvåning.Bygget fortskrider

Ingvar Nilsson hade många ideer och myckst funderande blev det för att ideerna skulle fungera i verkligheten.Det fanns ett flertal yreksexperter bland KBS medlemmarna, bl.a. för installation av ventilationsanläggningen.

Mot slutet av byggperioden infann sig en byggtrötthet hos medlemmarna men efter peppning från Ingvar och vartefter slutmålet började skönjas allt mer lossnade det igen. Allmänheten i Kungsängen blev nyfikna på bygget och började inse hur fint klubbhus det skulle bli.

Stommen till klubbhuset utgjörs av köpta limträbalkar utformade som hockyklubbor.Huset börjar bli tätt.

Medlemmarna kämpade på och allt fler detaljer blev klarställda.

Klubbhuset blev utsett till kommunens mest omtyckta hus.

Efter mer än 3000 arbetstimmar och 1,9 miljoner kronor stod huset klart efter tre års byggande.  600 000 kr lånades och resten finansierades genom avgifter och depositioner från medlemmarna. Avtalet om Genomförandeavtal med kommunen kunde, då klubbhuset var färdigt, övergå till ett Lägenhetsarrende som skulle gälla 25 år alltså till 2027.

Många fester har hållits i klubbhuset där medlemmarna och även icke medlemmar har kunnat hyra klubbhuset. Önskan av att ha ett kaffé i klubbhuset har funnits från början även om Ingvar lyckades förhandla avtalet med kommunen till att KBS skulle bedriva café om KBS så fann lämpligt. Som första att driva café under några år var Synnöve som var mycket omtyckt genom sitt glada humör och socialt trevlig.

Synnöve välkomnar till cafét med goda bakverk.

Efter Synnöves cafe´drift kom sedan ett antal entreprenörer som bedrev café, servering av lättare luncher och cateringverksamhet. Det har dock varit problem hela tiden med att uthyrning till fester har kolliderat med serverings verksamheten under helgerna. Lönsamhets har varit svår att upprätthålla med tapp under helger och för övrigt väderberoende läge. För några år sedan sade medlemmarna stopp till stadigvarande serveringsverksamhet då de tyckte att de som hade byggt klubbhuset begränsades och inte kunde hyra sitt eget klubbhus för fester på grund av kolliderande cateringverksamhet.

Klubbhuset har blivit ett känt landmärke från både land och sjösidan. Gästhamnen uppskattas av båtfolket med bra service i klubbhuset och det centrala läget till affärer och kommunikation till Stockholm. Med klubbhuset har KBS byggt sig fast med båthamnen och har nu ett bättre förhandlingsläge att motstå kommunens vilja till strandnära bostadsbyggande. Med konstruktiva ideer kan KBS tillsammans med kommunen få till en aktivering av hamnområdet så det fungerar både för KBS och allmänheten.

Ingvar Nilsson drabbades hårt då han misste två livskamrater i cancer. Han sålde sitt hus på Strandvägen och flyttade till Kvicksund där han hittade en ny livskamrat men även hon gick bort i cancer. Hans syn blev allt sämre och sålde sin båt då han blev så småningom blind. År 2013 besökte Krister Öhlin och undertecknad honom för att hämta klubbhusritningar och annat underlag för KBS klubbhus. Det var inspirerande att se honom så positiv, glad och med fortfarande livsgnista kvar trots hans handikapp. Ingvar Nilsson avled för två sedan år, 89 år  gammal.

Ingvar Sätterström