Artikel

KBS seniorsommaraktivitet

KBS seniorverksamheten fortsätter på torsdagarna kl. 13.00 till och med den 14 juni. Den 14 juni blir det segling till klubbholmen då vi kastar loss kl. 10.00 och därefter sommaruppehåll fram till torsdagen den 23 augusti. Torsdagen den 30 augusti blir det höstsegling till klubbholmen.

Ingvar Sätterström