Klubbhus

KBS klubbhus

​Mellan 1999 och 2002 byggde KBS medlemmarna klubbhuset ute på pirens spets under ledning och konstruktion av dåvarande ordförande Ingvar Nilsson. Designen är prisat som Upplands Bros vackraste byggnad. I entréplanet finns klubb/styrelserum, bastu och gästhamnsdusch/toalett. I övervåningen kan fester och större samlingar avnjutas i samlingslokalen. Intill samlingslokalen ligger ett restaurangkök. Från samlingslokalen kan man nå den 200 m2 stora altanen alldeles ovanför Mälarens kluckande vatten. ​

Bastu

I klubbhuset finns en bastu som kan nyttjas av medlemmarna. För varje badande person erläggs 10 kr i sparbössan utanför bastun. När bastubadande pågår placeras en skylt om detta vid entrédörren för att inte annan medlem slår på larmet medan badandet pågår.