Kontakt

Adress till KBS:

Kungsängens Båtsällskap
Strandvägen 1                                                                                      

Box 2029, 19602 Kungsängen

GPS:
59°28.555'N  17°45.435E 
 

Email: kungsangensbatsallskapkbs@outlook.com

Kontaktperson i olika ärenden (utförliga kontaktuppgifter finns under fliken Styrelse & Funktionärer).

Medlemsfrågor: Sekreterare jojohan@live.se
Bryggfrågor: Bryggansvarig goran.spansk@forsenprojekt.se
Uppläggningsfrågor/Vinterförvaring: tord.stenqvist@outlook.com
Ekonomi och IT:  forsbergtommy@live.se
Klubbhus Drift och förvaltning kjell.englund2@telia.com
Klubbhus bokning:  khk@kungsangensbatsallskap.se
Ordförande: anders@rantila.com

BankGiro 5700 - 0580 (Swedbank)