Artikel

Livlig yrkestrafik på Mälaren

De senaste åren har yrkestrafiken ökat på östra Mälaren. Sandbåtarna från Munsö har gått länge men på senare tid trafikerar även fraktbåtar med bergkross från förbifart Stockolm.Sådanhär monsterpråmar kan man möta på Näsfjärden på väg till Munsö eller Bålsta. Läs mer om båtarna i vår revisor Christer Perssons text "Grus på vatten"  /sites/default/files/Grus%20p%C3%A5%20vatten%20nr%20130%20sid%2014-17%20%2811%29_0.pdf 

Texten om båttafiken och Förbifart Stockholm  är skriven för Hässelby Hembygdsförening.På Munsö har anlagts ny hamn och på det tidigare grustaget har en jätteplan iordningsgjorts för uppläggning av bergkross. 

Högarna växer allt högre för varje båt som lossas.

 

Ingvar Sätterström