Artikel

Maj 2015

Den kallaste maj på mycket länge övergår nu i juni med hopp om värme.

Efter att båtarna kom i sjön så är det en hel del fix med att få båtarna klara inför sjölivet.

Klubbhamnsarbeten har utförts av lagen på arbetskvällarna. Vattenledningarna har kompletterats med fler avstängningsmöjligheter, reparation av B-bryggan har slutförts, förberedande grävning för avloppsledning från toapumpanläggningen, storsädning av masthuset påbörjad samt allmänt fixande för att få hamnen att fungera.

Dike för avloppsledning.

Det ordinarie styrelsearbetet har rullat på med hamnplatsfördelning, medlemshantering och driftfrågor för klubben. 

Några har varit ute och besökt klubbholmen.

Våren har trots kyla bjudit på skir grönska.

Våren gör framsteg med svällande knoppar.

Styvmorviolerna i standkanten har gett oss fröjd för ögat.

Ingvar Sätterström