Mastkran

KBS Mastkran

 

Mastkranen är avsedd för hantering av master vid på- och avmastning av segelbåtar.
Max belastning 300 kg
Mastkranshöjd 11,5 m ovan vattenytan.
Kranen är försedd med en manuell vinsch som drivs med en vev. Vev och säkerhetssele finns i klubbhuset. Kranens wire har lås som öppnas med KBS medlemsnyckel.
Upp- och nedhissning utförs genom att veva åt ena eller andra hållet.
Vinschspelet låses automatiskt åt båda håll när veven släpps.

Vid på- och avmastning, förbered jobbet så mycket som möjligt innan båten förtöjs vid mastkranen. Endast nödvändigt jobb på båten vid mastkranen för att förkorta kötiden för andra båtar.


Förbered mastjobbet genom att hämta tillbehören i masthusbänkens låda.

                      Vev till vinsch och skruva fast i drivaxeln

                      Sling

                      Säkerhetssele för fallskydd, om jobbet kräver att man klättrar upp i mastkranen

Hjälmar för personer som jobbar under mastkranen då någon klättrar upp i mastkranen 

                      Lås upp wiren från kranen


Masthanteringen kräver minst två personer, fler vid större master
Fäst slingen på masten under spridare eller dylikt så balans uppstår
Haka i wirekroken i slingen
Tillse att wiren löper i kranens topptrissa. Om wiren släpps ut för mycket och wiren inte dras ut så finns risk att wiren hoppar av topptrissan
Veva vinschen för upphissning medan masten balanseras av medhjälpare
Sänk masten genom att veva åt andra hållet
Lossa slingen från masten när den är fastmonterad på båten eller ligger på bockar vid avmastningen
Om ingen annan båtägare är i kö för mastjobb lås fast wiren i mastkranen och placera tillbehören i avsedd låda i mastsuset.

För användning av säkerhetssele ta på den enligt följande bilder.

 

Säkerhetslina är monterad i mastkranen. Vid uppklättringen för in säkerhetslinan i linlåset och spänn efter i linan varefter du klättrar upp.

Worddokument instruktioner