Artikel

Ny infartsbom på gång till KBS

En ny infartsbom skall monteras vid infarten till uppläggningsplanen. Bommen skall drivas elektriskt så att in- och ut-fart skall underlättas men ändå hålla obehöriga bilar utanför uppläggningsplanen.

Grävarbetet för bomfundamenten är i fullgång.

Ingvar Sätterström