Om KBS

Välkommen till Kungsängens Båtsällskap

Kungsängens Båtsällskap (KBS) är en allmännyttig ideell förening med ändamål att främja båtlivet i kommunen. Vi verkar för att tillhandahålla en funktionell anläggning för fritidsbåtar och rekreation. KBS verkar för god sjösäkerhet, gott sjömanskap, god miljö, gott kamratskap samt utbildningsinsatser och ungdomsverksamhet för båtsportens utveckling.

KBS är centralt placerad i Kungsängen, Strandvägen 1, i norra delen av Görvälnsviken med 5 minuters promenad till Kungsängens centrum och pendeltågstation. Hamnen med tre bryggor ligger innanför en stenpir som gör den väl skyddad. Längst ut på piren ligger vårt klubbhus med tillhörande masthus. För vinteruppläggning av båtarna används hamnplanen som sommartid utgör bilparkering.

Ungdomsverksamhet

Klubbens ungdomsverksamhet bedrivs tillsammans med Tibble Sjöscoutkår som har en egen brygga och lokaler längre in i Svartviken i det kommunala föreningshuset.

Fakta om KBS  /sites/default/files/Kungs%C3%A4ngens%20B%C3%A5ts%C3%A4llskap%20fakta%202024-1%20%284%29.pdf

Utbildningar

KBS arrangerar olika utbildningar som har hållits för att förmedla kunskap till intresserade medlemmar och allmänhet. Bland kurser och föredrag som nyligen har genomförts finns:

 • Sjömanskap 
 • Navigation
 • Motorteknik
 • Båtel
 • Iskunskap med skridskoteknik
 • Kappsegling (har hållits inom SSG)

Kurser och föredrag som är planerade:

 • Båtarnas elektroniska utrustning
 • Båtvård
 • Historiska platser utefter Mälarens stränder
 • Fåglar och fauna i Mälaren
 • Väderkunskap
 • Foto, hur tar man bättre sjösportbilder
 • Hur man kan förvandla en hög granribbor till en kajak

Har du som medlem något intresse att gå någon av dessa kurser?

Anmäl intresse genom att klicka här.