Artikel

Södertälje Båtsällskaps klubbholme på Fifång rekomenderas

För oss som har båten i Mälaren är det lång väg ut till skärgården. Går man ut via Södertälje så kan Södertälje Båtsällskaps klubbholme i Sörviken på Fifång rekomenderas. En sjöjungfru häsar välkommen vid inloppet i viken. Vi besökte Sörviken under helgen och blev varmt välkomna, liksom alla andra är, av tjänstgörande klubbfogde. Klubbholmen utgörs av ett gamalt skärgårdsjorbruk och sköts tillsammans med Länstyrelsen. Länsstyrelse satsar pengar i utrustning bl.a. en ny traktor för att hålla markerna öppna. Båtsällskapet sköter underhållet med att 20 medlemmar turas om att tjänstgöra en vecka åt gången. Det var den mest välskötta klubbholme jag upplevt. Under veckan var det fullt jobb med röjning inspektera södra och norra viken slå gräs ha daglig uppsikt över de fyra kor som betade på ön, underhåll och städning av toaletter och andra klubbtillhörigheter. Som mest hade det varit 65 båtar där samtidigt,

 Huvudbyggnaden till det gamla jordbruket var klubblokal mycket väl underhållet med sällskapsrum, kök och sovloft.

Tavla i Klubbhuset.

Vi paddlade dit men man är lika välkommen med större båtar. Vid regnet på söndagskvällen blev vi inbjudna till att nyttja det öppna klubbhuset för middagen i matsalen. Det enda man såg om betalning var en sparbössa för frivilligt bidrag, som på vår klubbholme. 

Här har man en vinn vinn sitution mellan Länstryrelsen som får skötsel av Fifång och Båtsällskapet får tillgång till en välskött och fin klubbholmen öppen för alla genom kontinuerlig tjänstgöring under sommaren.

 

Mer att läsa om Fifång här

Ingvar Sätterström