Artikel

Stora påkänningar på båtarnas förtöjning vid åskbyar

Under söndagsmorgonens åskby slet sig en segelbåt på C-bryggan.

Förtöjningstamparna hade slitits av. Båten räddas av KBS medlemmar som fångade in båten och förtöjde om den med kraftigare tampar.

Alltså det gäller att förtöja för storm även i vår skyddade hamn.

Åskbyarna hade även slitit ned en massa grenar från pilarna en del på bilarna.

Och en del grenar på båtarna.

Stranvägen var mer lik en flod än en gata för bilar och gående.

Ifrån dagvattendammen vid upptagningsrampen forsade vattnet i bräddavloppet.

Ingvar Sätterström