Artikel

Underhåll av KBS miljöstation

Underhållsarbetet med miljöstationen fortskrider. En grusbädd iordningsställs med fästen för stolpar till en överbyggnad. Miljöstationen skall också målas och fräschas till och sedan placeras under tak.

Ingvar Sätterström

Kommentarer

Borde gjorts tidighare så att det var klart nu när båtarna skall göras klara för upptagning. Hur är det med planeringen?