Artikel

Våren är på gång

I mars hade vi varmt och soligt väder men sedan i april har vi fått fått bakslag med kyla och snö. Nu verkar dock vårvämen var på väg. Isen på Görväln har i vinter varit osäker söder ut från Högnäsudd-Pilskär. Isen i den norra delen av Görväln utanför Kungsängen ligger dock fortfarande kvar men blir allt mer uppluckrad.

Utefter stranden är det öppet vatten med simmande vårfåglar och längre ut är det långa sprickor som snart orsakar isens uppbryttning i mindre flack och kolapps. Vårrustningen av våra båtar har inte riktigt kommit igång ännu men med värme så blir det säkert fart nu. Vi kan nu se fram mot en härlig båtsommar.

Ingvar Sätterström