Artikel

Ytterligare några få lediga båtplatser

Arbetet med nya C-bryggans installation och fördelningen av båtplatser börjar nu bli klart. Några få båtplatser finns fortfarande lediga eftersom fler platser har kunnat skapas vid den längre C-bryggan med effektivare platsfördelning.

Ingvar Sätterström