Aktuellt

Aktiviteten har kommit igång i klubbhuset

Klubbhusbokningen för fester har nu kommit igång efter uppehållet under Coronapandemin. 

Under onsdagskvällarna fram till december sprudlar aktivitet i en navigationskurs.

KBS och Sjöscouterna samarbetar med både ledare och elver i kursen.Eleverna jobbar intensivt och intresserat med att försöka lösa uppgiften att ta ut kursen i sjökorten.

Vassklippning i hamnen

Under onsdagen genomfördes årets vassklippning i KBS hamnen.

Vi kämpar på och försöker hålla efter vassen så att inte båttrafiken hindras vid A-bryggan.

Ingvar Sätterström

Knopar och tips

Att repetera några användbara knopar och några andra tips för sjölivet är alltid bra.

En länk till detta: https://navigationsskolan.se/knopar/

 

Ingvar Sätterström

Båtupptagning 2021

Årets båtupptagning började i gryningen på lördagen. Till och med solen var med oss lite i början.Båt efter båt hissades upp.Båtarna placerades ut på uppläggningsplanen för maximalt utnyttjande av planen. Klockan 13.30 var 51 båtar upptagna och dagens arbete avslutades. Resterande båtar kommer att tas upp i morgon söndag.

Ingvar Sätterström

Klubbholmens nya brygga och bojar fixade

Under helgen 11-12 septeber var det full aktivitet på Klubbholmen. Den nya bryggan förankrades i förlängningen av solbryggan med bojsänken och kraftiga kättingar. Bojarna flyttades ut så det blev längre avstånd mellan bojar och den gamla bryggan.

Den nya bryggan ger nu plats för fler båtförtöjningar och mer vindskydd för vissa vindriktningar.

Båtupptagning 2021

Nu finns turorningslistor för båtupptagningen den 2-3 oktober upplagda på hemsidan under Kansli-Vinteruppläggning .

Ingvar sätterström

Utbildning båtförarintyg

KBS och Tibble Sjöscoutkår kommer att under hösten 2021 arrangera en kurs som syftar till att deltagarna skall kunna göra provet för förarintyg. Förarbevis är en annan benämning på det som idag heter Förarintyg. Förarintyget är ett intyg om att du som har genomgått kursen har teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten. Kursen fokuserar också på gott sjömanskap. 
Vi kommer under 8 onsdagskvällar plus en lördag gå igenom alla delar som ingår i provet. Men deltagarna skall också vara beredda på att avsätta egen tid till att studera boken.

Utfasning av 2-taktsmotorer

KBS jobbar med miljöfrågor och försöker att minimera miljöpåverkan från vårt båtliv. 2-taktsmotorer har länge ansetts vara en miljöbov med skadliga utsläpp. Länsstyrelsen har nu möjlighet att ge "LOVA-bidrag" för skrotning av 2-taktsmotorer. Bidraget är 2000 kr per motor för effekter upp till 50 hk och 4000 kr för motorer större än 50 hk. En motor per medlem kan ge bidrag.

Har du en 2-taktsmotor och vill nyttja skrotningsbidraget kontakta: Lars Norvik tel. 070 3027632, miljo@kungsangensbatsallskap.se

Ingvar Sätterström

Sidor