Aktuellt

Sjösättning 2020

Nu finns dokumenten inför sjösättningen tillgängliga under Kansli, Sjösättning.

Årets sjöättning skilljer sig från våra tidigare sjösättningar. Det är således mycket viktigt att alla med båtar på uppläggningsplanen tar del av informationen-reglerna för att sjösättningen ska kunna genomföras med minimal risk för spridning av coronaviruset.

 

Ingvar Sätterström

Teak spillvirke

Lars Lindqvist har renoverat båtar och fått spillvike över som han nu vill bli av med. I masthuset kommer han ställ upp lådor där den som behöver kan hämta spillvirke. Lars blir glad om man svishar 10 kr till 070-7716996 för virket som man tar.

Ingvar Sätterström

 

Sjösättning i coronatider

Coronviruset påverkar nu hela världen och så även KBS.

Planeringen inför sjösättningen den 2-3 maj pågår nu för att kunna genomföra den med beaktande av gällande förhållningsorder för att undvika spridning av viruset. Detaljerad information kommer men redan nu kan nämnas att planeringen går ut på att ha små grupper med undvikande av närkontakter. Det bli ingen servering, man får ta med egen matsäck.

Om någon är sjuk eller inom riskgruppen som är orolig och ovillig att delta under sjösättningen så kontakta styrelsen för ev. hjälp till anhörig sjösättningshjälpare.

 

Bojekan repareas

Bojekans flytelement har blivit slitna och ett arbetslag byter nu ut flytelementen.

Värmeverktyg användes för att göra spår i frigoliten så de kan förankras i bojekan.

Ingvar Sätterström

Salskrak och kricka observerade i Tibbleviken

Vårfåglarna är nu i full gång. Bland de vanliga vårfåglarna i tibbleviken observerades de lite mer ovanliga salskrak och kricka.

Salskraken uppträder i fåtaliga grupper på väg upp till häckningsplatserna i norra delen av tajgan. Hanens stiliga vita kostym med svarta streck imponerarar inte bara på skrakhonan. Tidigare år har salskrak observerats i strandkanten utefter Strandvägen då isen har lossat från land men i år höll de till i den öppna Tibbleviken.

KBS seniorträff inställd tills vidare

KBS seniorträff ställer in verksamheten till vidare i dessa corona tider.

Ingvar Sätterström

 

Omklädningsrummet avstängt för målningsarbeten

Omklädesrummet i KBS klubbhus är avstängt från 18 mars till och med 2 april. Staketet på altanen har tidigare reparerats och målats.  Nu är det stolparnas nya lock som behöver målas och det kommer att ske i omklädesrummet.

 

Ingvar Sätterström

 

Sjöräddare premierade

Sjöräddningen från Munsö med KBS ordförande är premierade.

Se följande länk                http://www.mynewsdesk.com/se/sjoeraeddningssaellskapet/pressreleases/frivilliga-fraan-rs-munsoe-slash-ekeroe-nomineras-till-aarets-sjoeraeddare-2966289

 

Ingvar Sätterström

Sidor