Aktuellt

Extrem sommar 2018

Den extrema sommarn 2018 håller nu på att övergå i höst. Sommarens varma och torra väder från maj in i augusti, förutom för midsommaren, har gjort att det har varit möjligt att vara på sjön med härliga upplevelser.

Hela norra halvklotet var inbäddat i extrem värme.

Ridöarkipilagen Mälaren

Varmt i vattnet i juni.

KBS seniorerna igång igen

KBS seniorerna är nu igång igen med fika kl. 13.00 i klubbhuset på torsdagarna. 

Torsdagen den 30 augusti seglar vi till klubbholmen med ev. övernattning för de som vill. Klockan 10.00 samlas vi i klubbhuset för en fika innan vi drar iväg.                  Anmäl dig gärna till Krister Öhlin om du vill hänga på och om du tar egen båt eller vill hänga med någon annan.

Ingvar Sätterström

    

Stora påkänningar på båtarnas förtöjning vid åskbyar

Under söndagsmorgonens åskby slet sig en segelbåt på C-bryggan.

Förtöjningstamparna hade slitits av. Båten räddas av KBS medlemmar som fångade in båten och förtöjde om den med kraftigare tampar.

Alltså det gäller att förtöja för storm även i vår skyddade hamn.

Åskbyarna hade även slitit ned en massa grenar från pilarna en del på bilarna.

Och en del grenar på båtarna.

Varning för dieseltjuvar

Två båtägare inom KBS har upptäckt att någon har försökt att slanga diesel och lämnat tanklocket öppna. Nattvakterna är vidtalade men håll själv extra koll på andra tider.

Ingvar Sätterström

Eldningsförbud

I det torra vädret råder nu allmänt eldningsförbud. Jonas Remmers påminner oss om detta på KBS Facebook sida och då speciellt för klubbholmen. Ingen grillning varesig med eldning eller i medhavd grill är tillåtet.

Ingvar Sätterström

Terminsavslutning för KBS seniorer

KBS seniorerna avslutade vårterminen med seglats till klubbholmen under torsdagen. I frisk sydlig vid stävade gänget ut mot klubbholmen i varsin båt.

Klubbholmshamnen låg i lä för den sydliga vinden.

KBS utfasningsplan för biocidfärger rullar på

I KBS utfasningsplan för biocidfärger, som ska vara genomfört 2020-12-31, ingår information-utbildning till alla aktiva medlemmar. Nu är den första utbildningsperioden genomförd med fem tillfällen och 52 medlemmar har skrivit på den nya båtplatsavtalet efter att ha genomgott utbildningen.

I höst fortsätter utbildningstillfällena, datum meddelas senare.

Ingvar Sätterström

Ny infartsbom på gång till KBS

En ny infartsbom skall monteras vid infarten till uppläggningsplanen. Bommen skall drivas elektriskt så att in- och ut-fart skall underlättas men ändå hålla obehöriga bilar utanför uppläggningsplanen.

Grävarbetet för bomfundamenten är i fullgång.

Ingvar Sätterström

Sidor