Aktuellt

Grävarbete på hamnplan Fredag 1 Juni

Vi kommer att gräva med maskin under Fredag em den 1 Juni som del i arbetet med att anlägga en ny infartsbom från Strandvägen. Arbetet som bör vara klart under efterniddagen innebär att du ej kan inpassera med bil den vanliga vägen. En anvisningsskylt i anslutning till den gamla bommen visar hur du kan köra in på parkeringen under arbetstiden.

Klubbholmsbastun hemma för reparation

Nu har bastun från klubbholmen bogserats hem för reparation.

Vår ordförande bogserade med sin busterbåt i 2,2 knop.

Vår arbetssamordnare kommer att kalla ihop arbetslag för bastureparationen. Klubbholmfogden Jonas Remmers är den som dirigerar vad som ska göras på bastun.

Nu i helgen 18-20 maj är det arbetsdagar på klubbholmen för iordningsställande inför sommaren. Anmäl dig till Jonas om du är intresserad att deltaga.

Ingvar Sätterström

Kommunens miljöuppföljning

Kommunen förelade KBS att komma in med bl.a. utfasningsplan för biocidfärg, vilket KBS gjorde den 28 december 2017. Nu har kommunens uppföljning kommit med förslag till beslut om föreläggande angående utfasning av biocidfärg.

KBS föreläggs att:

            Följa KBS utfasningsplan

            Sanering av båtbottenfärger ska ske i enlighet med KBS upprättade skydds- och försiktighetsåtgärder

           Inför blästring ska anmälan göras till Miljöavdelningen senast fyra veckor i förväg

KBS seniorsommaraktivitet

KBS seniorverksamheten fortsätter på torsdagarna kl. 13.00 till och med den 14 juni. Den 14 juni blir det segling till klubbholmen då vi kastar loss kl. 10.00 och därefter sommaruppehåll fram till torsdagen den 23 augusti. Torsdagen den 30 augusti blir det höstsegling till klubbholmen.

Ingvar Sätterström

 

Uppläggningsplanen tom på båtar

Nu är alla båtar som låg på hamnplanen sjösatta.

På måndagskvällen städades uppläggningsplanen. Sommarvärmen hade kommit och framåt kvällen låg alla båtar vid bryggorna i spegelblankt vatten medan solen sakta gick ned. Sommarn är här och nu väntar alla båtäventyr.

Ingvar sätterström

Ny datalag 25 Maj 2018

Den 25 maj får Sverige och övriga EU-länder en ny gemensam lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter. Denna dataskyddsförordning benämns GDPR (General Data Protection Regulation) och innebär stärkta rättigheter för den enskilde vad gäller personlig integritet.

Kungsängens Båtsällskap arbetar tillsammans med övriga klubbar inom Svenska Båtunionen (SBU) med att anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi har härvid utformat en särskild integritetspolicy för behandling av medlemmarnas personuppgifter (se fliken Medlemskap).

KBS sjösättning i strålande väder

Lördagen den 5 maj var det dags för den första ordinarie sjöttningen.

Vårvärme från klarblå himmel och svag vind underlättade arbetet.

Många hjälpande händer gjorde att arbetet flöt på snabbt och bra.

Stöldvarning igen

Sista veckan före sjösättningen har en båtägare haft påhälsning i båten. ruffdörren var uppbruten, två slipmaskiner och ett antal verktyg var borta. Skärpt vaksamhet anbefalles och tänk till hur ni förvarar utrustningen.

Ingvar Sätterström

 

Sidor