Aktuellt

Räddningsaktion vid KBS gästbrygga

Under lördagen den 27 jan. pågick en räddningsaktion vid KBS gästbrygga då den båt som ligger där visade tecken på att sjunka. Ett antal medlemmar blev aktiverade genom att kalla samman hemmavarnde medlemmar, ringa räddningstjänsten med dykare och ägaren till båten. Elen var utslagen av jordfelsbrytaren. Efter fixande fick man fram el till länspumpar och försökte få igång båtens egna länspump. Vattennivån på 70 cm över durken började sjunka och framåt kvällen flöt båten normalt.

På söndagen flöt båten normalt igen.

KBS arbeten startar nu

Lördagen den 20 januari hade styrelsen arbetsdag och då togs bl.a. arbetslistor fram för vilka jobb som planeras inom KBS. Arbetslistorna kommer att finnas på vikdörrarna i klubbrummet och på hemsidan under Kansli, Medlemsarbeten.

Frya lördagar framöver är planerade för arbeten, 3 febr.,10 febr.,17 febr. och 24 febr.

Stöldvarning

För cirka två veckor sedan kunde jag se spår av att någon hade varit i sittbrunnen på min båt dock inte i ruffen och inget saknades. Idag den 9 jan. upptäckte jag att mina två halkipar på akterdäck var bortskruvade.

Någon har skruvat loss dessa med en rejäl skruvmejsel.

På fördäck fanns halkiparna kvar.

Vi uppmanar alla att se till sina båtar och påminner om vintervaketen med vaktande så ofta de är möjligt.

Ingvar Sätterström 

Julefrid över båtklubben

På årets mörkaste dag är det kanske inte så många som tänker på sina båtar när de ligger väl förpackade under presseningarna. Vi vill dock påminna om att vi har vintervakt och uppmanar att så många som möjligt går ett vintervaktpass.

I Valdermarksvik har inte någon snäll tomte varit och länsat alla båtar.

Färre skepp och fler båtar efter 1 februari 2018

I utbildningen för förarbevis eller kustskepparintyg har vi fått lära oss sjölagens indelning av fartyg i skepp och båtar. Om fartyget har en längd som är 12 meter eller mer OCH en bredd som är 4 meter eller mer så är det ett skepp. Andra fartyg är båtar.

Ett fritidsskepp skall enligt nu i december 2017 gällande regelverk registreras i fartygsregist­ret och den som är befälhavare på ett fritids­skepp skall ha lägst skepparexamen eller kust­skeppar­intyg.

 

KBS seniorgrupp tar juledigt

KBS seniorgrupp gör nu uppehåll i verksamheten under helgerna. Vi startar upp verksamhet igen den 11 januari 2018 kl. 13.00 i klubbhuset.

Alla önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Ingvar Sätterström

KBS möter upp kommunens miljökrav

Under våren hade vi i KBS miljöinspektion av Upplands Bro Kommun. Vi fick då föreläggande att bland annat lämna in en utfasningsplan för biocidfärg på KBS båtar. KBS styrelse har nu utarbetat en utfasningsplan innebärande att alla aktiva medlemmar ska få miljöinfomation och därefter ha möjlighet att teckna nytt båtplatsavtal där medlemmen ska intyga att följa KBS regler och föreskrifter. 

Ingen ny biocidfärg tillåts att målas och all gamal biocidfärg ska vara avlägsnad före 2020-12-31 då alla gamla båtplatsavtal kommer att upphävas.

Ny ordförande för KBS

Årets årsmöte avlöpte enligt planerna och styrelsens årsmötesdokument. 50 medlemmar hade hörsamat kallelsen kom och gjorde sina röster hörda genom röstning, fikade och socialt samverkade med andra KBS medlemmar medan brasan värmde i höstrusket.

Till ny ordförande för KBS valdes Anders Räntilä och vice uppläggningschef Jonas Olsson.

Vår tidigare ordförande Carl-Åke Palm avtackades för allt arbet och arrangemang han har lagt ned för KBS under många år.

Ingvar Sätterström

Sidor