Aktuellt

Sjömärke saknas

Bilden föreställer ett annat sjömärke än det nu saknade

Vi har fått uppgift om att den gröna pricken utanför Görvälns vattenverk har slitit sig och ej finns där sjökortet anger. Vi vet ej när Sjöfartsverket kommer att åtgärda men vi vill här meddela de medlemmar som planerar att trafikera området.

Placering av trailerbåtar på uppläggningsplanen

Nu är placeringen av trailerbåtar fastställd.

På uppläggningsplanens grusyta finns medlemsnummer i form av stora vita siffror indikerande var resp. medlems båt skall placeras. Under "Kansli-Vinteruppläggning" finns planen visande trailerbåtplaceringen.

Ingvar Sätterström

Höstsegling till Enköping

På onsdagen uppstod ett väderfönster med fint väder i det för övriga höstrusket. En av KBS båtarna tar upp båten i Enköping och seglades dit under onsdagen.

KBS uppläggningsplan är fyld med båtar men ännu ligger ett antal mindre båtar kvar i hamnen för egen upptagning på trailer.

En härlig dag med fin soluppgång med blankvatten.

I gästhamnen ligger en dubbelmastad större båt.

Båtupptagning 2017

Båtsäsongen är över för i år och på lördagen startade båtupptagningen straxt före klockan sju i gryningen. Solen skymtade förbi men annars var det moln fram till 11-tiden då regnet började till och från under resten av dagen.

Flaggan var hissad på båtarna när de körde fram för upptagningen. Några av båtägarna har gjort både många och långa turer under sommaren medan andra prioriterar den sociala gemenskapen inom KBS och har i alla fall gjort två turer genom båthamnen.

Mastkranen besiktad

KBS mastkran är inte besiktningspliktig då den är manuellt driven. En frivillig besiktning har dock utförts av SMP Svensk Maskinprovning. Resultatet av besiktningen blev positivt förutom att handhavandeinstruktion saknas. Instruktion kommer att tas fram.

Tidigare under hösten böts den separata slingen ut mot en ny.

Ingvar Sätterström

Blästring i höst?

Har du tankar på att blästra din båtbotten i höst? Kontakta då KBS styrelsen, Andreas Kreibom tel. 070 5214015, andreas.kreibom@gmail.com.

Kommunens miljökrav på KBS och medlemmarna är att ingen båt får sjösättas med gamal biocidfärg (giftfärg) år 2021. Nymålade båtar med biocidfärg är redan nu förbjudet att sjösätta.

Ingvar Sätterström

Dokument för upptagningen 2017

Nu finns dokumenten för 2017 års båtupptagning under "Kansli". Regler för upptagningen, båtplacering, turordning och arbetsfördelningen för lördag-söndag.

För åtkomst av dokumenten krävs inloggning. Om du inte har inloggningskod kan det begäras se KBS hemsidan.

Ingvar Sätterström

KBS seniorverksamhet igång igen

Ett gäng KBS seniorer samlades i klubbhuset för fika. Tre av senoirerna tog sina båtar och styrde mot klubbholmen.

På klubbholmen var det tomt och öde så förtöjningen blev längs bryggan trots att  klubbholmsreglerna förbjuder denna typ av förtöjning.

Ingen ytterligare båt kom och gjorde anspråk på bryggplats.

Matlagningen bestod av grillning med hjälp av veden som fraktades ut med våra båtar.

Sidor