Aktuellt

Mastkranen besiktad

KBS mastkran är inte besiktningspliktig då den är manuellt driven. En frivillig besiktning har dock utförts av SMP Svensk Maskinprovning. Resultatet av besiktningen blev positivt förutom att handhavandeinstruktion saknas. Instruktion kommer att tas fram.

Tidigare under hösten böts den separata slingen ut mot en ny.

Ingvar Sätterström

Blästring i höst?

Har du tankar på att blästra din båtbotten i höst? Kontakta då KBS styrelsen, Andreas Kreibom tel. 070 5214015, andreas.kreibom@gmail.com.

Kommunens miljökrav på KBS och medlemmarna är att ingen båt får sjösättas med gamal biocidfärg (giftfärg) år 2021. Nymålade båtar med biocidfärg är redan nu förbjudet att sjösätta.

Ingvar Sätterström

Dokument för upptagningen 2017

Nu finns dokumenten för 2017 års båtupptagning under "Kansli". Regler för upptagningen, båtplacering, turordning och arbetsfördelningen för lördag-söndag.

För åtkomst av dokumenten krävs inloggning. Om du inte har inloggningskod kan det begäras se KBS hemsidan.

Ingvar Sätterström

KBS seniorverksamhet igång igen

Ett gäng KBS seniorer samlades i klubbhuset för fika. Tre av senoirerna tog sina båtar och styrde mot klubbholmen.

På klubbholmen var det tomt och öde så förtöjningen blev längs bryggan trots att  klubbholmsreglerna förbjuder denna typ av förtöjning.

Ingen ytterligare båt kom och gjorde anspråk på bryggplats.

Matlagningen bestod av grillning med hjälp av veden som fraktades ut med våra båtar.

Sensommar i skärgården

Att ta vara på det fina sensommarvädret i skärgården är en härlig lycka.

Med en inbokad resa med Skärgårdsstiftelsen lyckades vi pricka in en solig dag med spegelblankt vatten i den yttersta skärgården. Sjöbris tog oss ut till Lygne och Kallskär.

Ljungen blommade.

Djurlivet i KBS hamnen

Ett flertal nattvakter har noterat i loggboken att de sett bäver i hamnen under deras vaktpass. På försommaren har vi sjöfäglar som häckar i hamen bl.a. sothöns och trutar.

Vid styrelsemötet i augusti hade vi en mink som satt utaför klubbrummet och tjuvlyssnade. Den slank sedan in under värmepumpsutrymmet.

Ingvar Sätterström

KBS seniorträff efter sommaruppehåll

Torsdagen den 7 september startar KBS seniorverksamhet igen efter sommaruppehållet. Vi träffas kl. 13.00 i klubbhuset för en fika innan vi ca. kl. 14.00 seglar ut till klubbholmen för grillning. Den som inte själv vill ta egen båt kan hänga på någon annans båt. Ta med något att grilla och fika. Den som vill, ligger kvar vid klubbholmen till fredagen.

Sommarutflykter

När omständigheterna inte stämmer så det kan bli någon skärgårdssegling så får man ta sig ut i skärgården med kajak och seglingen får bli i Mälaren.

Att ta sig ut till Håkanskär och Vattungarna som är de sista utposterna innan Ålands Hav tar vid har varit en dröm under en längre tid. Vid tredje försöket lyckades vi ta oss ut till dessa pälor i mycket vindutsatta läge.

                                                   Foto Krister Bender

Sidor