Aktuellt

Försommarkväll i hamnen

Tibble Sjöscouter

Tibble Sjöscouter, där KBS;s ungdomsverksamhet bedrivs hade säsongsavslutning. Sjöräddningen var inbjudna med räddningsbåt.

Många var intresserade av att studera sjöräddningsbåten och få saker och ting förklarade av sjöräddarna.

Sjöscouterna var uppklädda i uniformsjackor och blev serverade avslutningsmåltid.

Information om turbåten

Information om turbåten Sjösaga finns på följande länk.

/sites/default/files/malartur.pdf

Ingvar Sätterström

Försommarrapport

KBS;s servicebrygga blev räddningen för en båt som inte var vår helt färdigt vårrustad. Båten höll på att sjunka ute på fjärden men kunde bogseras in till KBS. Denna båt och den bogserande seglebåten skall vara borta från KBS inom någon dag enligt båtägaren.

I hamnen har nu de flesta medlemmar sjösatt sina båtar även om några fortfarande saknar masten. Några båtar har haft problem med läckage vid sjöttningen men har nu till största del fixat tätat med byte av slitna läckande delar.

Medlemsarbeten

Vår med rekord

Efter en rekordkall april kom maj med rekordvärme.Detta gjorde att vårrustning av våra båtar blev intensiv den senaste veckan inför sjösättningen i dag lördagen den 7 maj. 

Projektarbeten, nya arbetsplikstrutiner inom KBS

På försök införs nu nya arbetsrutiner för alla aktiva medlemmar i KBS.

De flesta  medlemmarna är nu indelade i arbetslag under ledning av en lagbas.

Arbetslagen har olika projektinriktningar, målning, snickeri, arbete med bryggor, mark ,städning av hus, klubbholmen eller diverse.

Avsikten med försöket är att var och en ska få arbeta med det som man är bra på och även vill arbeta med.  Därigenom  är förhoppningen att klubbarbetena på sikt kommer att minska i omfattning då vi blir effektivare.

Arbetstidsbokningspärmen är tillfälligt indragen.

Nya fönster monterade på klubbhuset

Fönsterbytena på klubbhuset har fortsatt. Nu är nya fönster monterade vid det sydostliga burspråket.

Ingvar Sätterström

Sjösättning 2016

Vårens sjösättning av båtar från hamnplanen sker den 7-8 Maj. Första lyft sker kl 0700 och båtägarna skall vara redo enligt den instruktion och turordning som finns anslagna i klubbrummet och på web-sidans inloggningsdel under Kansli. Kontakta Tord Stenqvist eller Andreas Nisser vid frågor.

Kylig seglats i midnattssol

På tisdagskvällen den 5 april samlades 30-talet äventyrsintresserade i klubbhuset. Stämningen var uppsluppen och diskussionsnivån var hög. Det synes finnas behov av sociala träffar bland KBS-medlemmarna. Huvudorsaken att de hade kommit var dock att få lyssna och titta på Tobias Törnebohms föredrag om hans segling till Svalbard.

Föredragshållaren Tobias Törnebohm

Seglatsen utgick från Tromsö i Norge via Björnön i Barents hav. Ju längre norrut de kom ju kallare blev seglingen.

Sidor