Aktuellt

Arbetsdag på klubbholmen

Vid det planerade byte av C-bryggan kommer 35 m brygga bli över. Denna del av bryggan planeras att ersätta befintlig brygga på klubbholmen.Under lördagen jobbade ett arbetslag med att rikta upp och reparera den fasta bryggdelen.Det gamla virket avlägsnas och kommer att ersättas med nytt virke.Lördagens arbetslag som vår arbetssamordnare Krister Öhlin har kallat ihop till klubbhholmsvärden Jonas Remmers.

Båtupptagning 2022

Nu finns turordningslista för årets upptagning under "Kansli, Vinteruppläggning"

Ingvar Sätterström

 

De politiska partiernas tankar om KBS;s framtid

KBS har fört förhandlingar med Upplands-Bro kommun om nytt arrendeavtal. KBS fick två avtalsförslag ett-årigt avtal för uppläggningsplanen och 25-årigt för hamn och piren. KBS accepterade inte det utan ville få ett långvarigt gemensamt avtal för bägge delarna. Inför Valet den 11 september har de politiska partierna interjuvas om deras tankar om KBS;s framtid.

Skärgårdsbilder

En paddeltur i Trosa Skärgård till Fifång och Askö.Julaftons fyr är riven och ersatt av en gatulycktaNågra bilder från en skärgårdsexpedition med Blidösundsbolaget till Norsten öster om Ornö.

Se upp för mystisk båt

Senaste tiden har en röd Maxi segelbåt synts till i vårt område. Bl.a. har den legat vid torpet på Stäketön med roddbåtar på släp. Under måndagskvällen försökte besättning från denna båt samt från ytterligare en båt att stjäla en cykel vid Lennartsnäs. Stölden kunde dock förhindras av ortsbor. Båten fortsatte sedan mot Kungsängen.

Hög aktivitet i båtlivet under helgen

Klubbholmen har varit välbesökt under helgen med värmebölja. Under lördagen besöktes holmen av 20-talet båtar och grannklubbarnas klubbholmar synes också vara välbesökta. Utefter stränderna hade också många båtar ankrat upp. En del snabba båtar rev upp svall då de passerade snabbt genom sundet mellan klubbholmarna.

Nästa generation tränas i sjömanskap på klubbholmen

En tisdagseftermiddag på klubbholmen. Högtryck med värme och sol. Två båtar vid bryggan, en seglare från Västerås och en motorbåt från KBS med två familjer och fyra små flickor.

Infartsbommen lagad

Den avkörda infartsbommen är nu lagad.

Ingvar Sätterström

Sidor