Aktuellt

Seniorträff inom KBS

Krister Öhlin tycker att vi ska starta en seniorträff inom KBS där alla lediga medlemmar är välkomna att fika och prata.

Kristers utskick finns i nedan länk:/sites/default/files/seniortraff_i_kbs_0.docx

 

Ingvar Sätterström

Väntan på isläggning

I väntan på att isen skall lägga sig står svanfamiljen beredd att gå iland via KBS-slipen.

En annan som väntar på is är Anders Tysk som planerar att nästa år den 12 februari köra Vikingarännet förbi Kungsängen. KBS gör sig beredda med att upplåta klubbhuset till denna folkfest. Vikingarännet 2016 kom inte fram till Kungsängen utan kördes på en dubbelslinga från Sigtuna och söderut.

I helgen, efter den kraftiga köldkneppen, kunde de grunda premiärsjöarna befaras med skridskor med stor njutning.

Ingvar Sätterström

Årsmöte 2016

Årsmötet den 15 november samlade 46 medlemmar. Resultatet gav en liten vinst beroende på full beläggning på bryggplatserna och stort antal gästande båtar. Möjligheten att betala med Swish för gästhamn, bastubad och klubbholmsbesök blev lyckat. Budgeten för kommande år ligger i paritet med tidigare år med pengar planerade för underhåll och nyinköp för bryggorna, uppläggningsplanen, klubbhuset och klubbholmen. Avgifterna blev oförändrade förutom justering av avgifterna för klubbhushyra.

Inför årsmötet 2016

Lugnet före innan höstrusket bröt loss. Under de sista dagarna i oktober hade vi härliga höstdagar med sol och svag vind. Så fort vi kom in i november kom regn kraftiga vindar med snöinslag. Nu är det bara att göra sig redo inför vintern.

Inför årsmötet den 15 november

Handlingarna inför årsmötet finns nu uppladdade under "Kansli-Årsmöte". Dokumenten anslås också i klubbrummet i klubbhuset.

KBS Bildafton

Oktoberrapport 2016

De flesta båtarna är nu på land och täckningarna av båtarna börjar se färdiga ut inför vintern.

Styrelsen är i full gång med förberedelserna inför årsmöte den 15 november. Verksamhetsplaner och budget bearbetas inför kommande år. Två motioner har inkommit, en om schemalagd kontroll av bojkättingarna och en om prisjustering för klubbhushyra. Motionerna och styrelsens uttalande om motionerna samt föredragningslistan ligger på hemsidan under "Kansli Årsmötde". Övriga dokument för ekonomi och övrigt inför årsmötet kommer att laddas upp vartefter de blir färdiga.

Årets blästring är klar

Ytterligare 11 av KBS båtarna är nu blästrade.

Båtens delar förutom botten skyddas av plast. Under båten lades plast för att samla upp och ta hand om de giftiga blästerresterna för vidaretransport till kommunens återvinningsstation.

Glasfiberskrovet är nu rent från gammal giftfärg. Botten tvättas och får sedan torka till våren för vidare behandling med epoxifärg.

Båtupptagning 2016

Under lördagen den 8 oktober startade årets bårupptagning inom KBS. Lite kylig vind och mulet gjorde att man kunde arbeta med upptagningen utan att bli svettig. Inpassning i respektive vagga och bockar rullade på och gick för det mest snabbt och smidigt. 60 båtar kom upp och ligger nu klara för rengörning, fixande och inpackning inför vinterns snöstormar. På söndagen fortsätter upptagning med de resterande 40 båtarna.

Ingvar Sätterström.

Båttjuvarnas säsong är inte över

VARNING

Senaste dagarna har tjuvarna härjat i grannbåtklubbarna i Bro. Fyra utombordsmotorer,, 30, 60 ,90 hk,har stulits samt en femmeters båt.Var nu på din vakt inför upptagning och lämna inte motorerna olåsta.

Läs mer om stölderna i polisrapporten på U-Bro här.   

 

Ingvar sätterström

Sidor