Aktuellt

Oktoberrapport 2016

De flesta båtarna är nu på land och täckningarna av båtarna börjar se färdiga ut inför vintern.

Styrelsen är i full gång med förberedelserna inför årsmöte den 15 november. Verksamhetsplaner och budget bearbetas inför kommande år. Två motioner har inkommit, en om schemalagd kontroll av bojkättingarna och en om prisjustering för klubbhushyra. Motionerna och styrelsens uttalande om motionerna samt föredragningslistan ligger på hemsidan under "Kansli Årsmötde". Övriga dokument för ekonomi och övrigt inför årsmötet kommer att laddas upp vartefter de blir färdiga.

Årets blästring är klar

Ytterligare 11 av KBS båtarna är nu blästrade.

Båtens delar förutom botten skyddas av plast. Under båten lades plast för att samla upp och ta hand om de giftiga blästerresterna för vidaretransport till kommunens återvinningsstation.

Glasfiberskrovet är nu rent från gammal giftfärg. Botten tvättas och får sedan torka till våren för vidare behandling med epoxifärg.

Båtupptagning 2016

Under lördagen den 8 oktober startade årets bårupptagning inom KBS. Lite kylig vind och mulet gjorde att man kunde arbeta med upptagningen utan att bli svettig. Inpassning i respektive vagga och bockar rullade på och gick för det mest snabbt och smidigt. 60 båtar kom upp och ligger nu klara för rengörning, fixande och inpackning inför vinterns snöstormar. På söndagen fortsätter upptagning med de resterande 40 båtarna.

Ingvar Sätterström.

Båttjuvarnas säsong är inte över

VARNING

Senaste dagarna har tjuvarna härjat i grannbåtklubbarna i Bro. Fyra utombordsmotorer,, 30, 60 ,90 hk,har stulits samt en femmeters båt.Var nu på din vakt inför upptagning och lämna inte motorerna olåsta.

Läs mer om stölderna i polisrapporten på U-Bro här.   

 

Ingvar sätterström

Vinteruppläggning information nu tillgänglig

Inför upptagningen den den 8-9 oktober finns nu turlista för upptagning, placeringsschem för båtarna och regelverk upplagt under "Kansli-Vinteruppläggning". För att nå dessa behövs inloggningskod.

Ingvar Sätterström

 

Blästring av båtbottnar på gång

 

Bakgrund

Södertälje Båtsällskaps klubbholme på Fifång rekomenderas

För oss som har båten i Mälaren är det lång väg ut till skärgården. Går man ut via Södertälje så kan Södertälje Båtsällskaps klubbholme i Sörviken på Fifång rekomenderas. En sjöjungfru häsar välkommen vid inloppet i viken. Vi besökte Sörviken under helgen och blev varmt välkomna, liksom alla andra är, av tjänstgörande klubbfogde. Klubbholmen utgörs av ett gamalt skärgårdsjorbruk och sköts tillsammans med Länstyrelsen. Länsstyrelse satsar pengar i utrustning bl.a. en ny traktor för att hålla markerna öppna.

Alger i hamnen

De senaste dagars sensommarvärme med upp mot 22 grader i vattnet har satt fart på algbildningen. I de inre delarna av hamnen ligger en grön beläggning.

Ingvar Sätterström

 

Sidor