Aktuellt

Mastförvaring

För bästa ordning i mastskjulet ber vi Dig seglare som vinterförvarar mast att logga in på hemsidan och läsa instruktionen på fliken Kansli och underfliken Vinteruppläggning.

Toasugen - så fungerar den

Toasugen är nu i drift för fungerar nu för tömning av båtarnas septiktankar. Börja med att doppa ned sugslangen i sjön och pumpa för att vattenfylla slangen, tryck det gula gummimunstycket mot båtens tömningsöppning och pumpa ur båtens toatank. När tanken är tom doppa åter igen sugslangen i sjön och pumpa för att skölja ur sugledningen. Alternativt användes det svarta sugmunstycket för Porta Poti. Lämpligen är man två vid tömningen, en som håller sugmunstycket mot båtens tömningsöppning och en som pumpar.

Ingvar Sätterström 

 

Utbildning i sjömanskap och navigation med sikte på förarintyg

KBS har i Oktober 2015 på nytt startat denna populära kurs som omfattar ca 25 lektionstimmar uppdelade på ett antal vardagskvällar och två längre pass lördag eller söndag. Kursen avslutas i början av 2016 med prov för förarintyg inför en av Nämnden för Båtlivsutbildning godkänd förhörsför-rättare. Ett praktikpass i båt till våren ingår också. Alla kurstillfällen är tänkta att genomföras i KBS klubbhus. Kursledare är Anders Norsell som kan nås på anders.norsell@live.se eller 070 – 722 79 60.

Sommarrapport 2015

Det blev en trög start på sommaren. Värmen och finvädret kom inte förrän i augsti förutom fyra dagar i juli. Många båtar har inte blivit påmastade. 

Klubbarbetena har kommit i gång efter semesterperioden. Delar av uppläggningsplanen har rensats från beväxning och grusats.

KBS är nu klassad av If som "Säker Hamn"

Försäkringsbolaget If certifierar svenska småbåtshamnar under konceptet "Säker Hamn". För att bli certifierad som en Säker Hamn krävs ett antal förebyggande åtgärder, bland annat ordentlig bevakning av hamnen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Försäkringsbolaget erbjuder därvid båtägarna i sådana hamnar rabatt på båtförsäkringen. ​​​​​​​​​​​​

Tags: 

Nya fönster monterade

Den 1 juli kom montagekillarna och monterade de nya fönstren.

Stort fönster utan störande fönsterstolpar ger oss nu vidgad sjöutsikt.

Ingvar Sätterström

Juni 2015

Juni fortsatte med kyligt väder så båtfixande har gått lite trögt. Inför juli har dock de flesta mastat på.

Nya möbler har inhandlats till klubbhusets altan.

 

Turbåten Sjösaga trafikerar nu vår turbåtsbrygga. Turer går tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag då man kan komma till Mariefred, Birka, Drottningholm och stadshuset. rederimalastaden.se

Maj 2015

Den kallaste maj på mycket länge övergår nu i juni med hopp om värme.

Efter att båtarna kom i sjön så är det en hel del fix med att få båtarna klara inför sjölivet.

Klubbhamnsarbeten har utförts av lagen på arbetskvällarna. Vattenledningarna har kompletterats med fler avstängningsmöjligheter, reparation av B-bryggan har slutförts, förberedande grävning för avloppsledning från toapumpanläggningen, storsädning av masthuset påbörjad samt allmänt fixande för att få hamnen att fungera.

Sidor