Aktuellt

Stor påkänning på turbåtsbryggans pollare

På onsdagen blåste det kraftigt och turbåten låg förtöjd vid turbåtsbryggan. När turbåten hade kastat loss var de nya fina rostfria pollarna böjda. Den allt för tunna bottenplattan höll inte formen för den kraftiga vindens tryck på den stora båten.

Nytt partytält på klubbholmen

Första helgen i juni hade vår holmfogde Jonas Remmers kallat ihop ett arbetslag för arbete ute på klubbholmen. Den gamla stålrörsställningen till det gamla partytältet demonterades och ett nytt tält monterades. En stor knäckt tallgren ovanför grillplatsen sågades ned genom upphissning av en lätt tjej som sågade av grenen.

Det finns mer arbeten att utföra på holmen innan den är i toppskick.

Är du intresserad att jobba på klubbholmen så blir Jonas glad

Kommunen skärper miljökraven på KBS och dess medlemmar

Ingen ny biocidfärg (giftfärg) får målas på båtar som sjösätts i Upplands Bro Kommun.

Senast 30 december 2020 skall all gammal biocidfärg vara avlägsnad från båtbottnarna genom blästring eller slipning.

 

Tidigare under våren hade vi miljöinspektion från kommunen. Nu har kommunen återkommit med annmodan om vad KBS ska göra för att skydda miljön och inte försämra den samt att vidta åtgärder för att inte skada människors hälsa.

Vad gör vi när våra båtar har tjänat ut?

Båtretur finns nu som kan ta hand om våra uttjänta båtar.

Ingvar Sätterström

Uppläggningsplanen städad

På söndagen den 7 maj efter att alla båtar var sjösatta så fälldes de 36 år gamla träden i hörnet upp mot Strandvägen-Näckholmen.

På onsdagen 10 maj var alla medlemmar med vinterplats på uppläggningsplanen kallade till städarbete. Bockar och vaggor plockades ihop i ett hörn och planen städades.

De flesta KBS-båtarna är sjösatta

Under lördagen sjösattes huvudelen av KBS-båtarna under lugna förhållanden och fint vårväder.

Många hjälpande händer från medlemmarna gjorde att jobbet flöt på bra och dagens arbetsbeting var klart vid tolvtiden. Resterande tretiotalet båtar kommer att sjösättas på söndagen.

Ingvar Sätterström

 

KBS-vimpeln hissad på klubbholmen

Vimpeln på klubbholmen är nu hissad och välkomnar oss medlemmar.

Vårgrönskan är på gång med stora vitsippemattor.

Vår nye holmfogde Jonas Remmers förväntar sig att många kommer ut och hjälper till med det som skall fixas. För övrigt är det är bra om så många av KBS-medlemmarna kommer ut och nyttjar holmen så inte "svartbåtsgängen" tar över.

Värmen kom i maj

Första maj och äntligen kom vårvärmen. Vårrustningen av våra båtar satt fart nu inför sista veckan innan sjösättningen på lördag och söndag 6-7 maj.

Med värmen gick det nu bra att bottenmåla. De som blästrade i höstas har haft det kämpigt de senaste veckorna att få tillräcklig värme för epoxibehandlingen att härda.

Sidor