Aktuellt

Bäver i KBS hamnen

I nattvakternas logg kan man läsa att bäver har synts till i hamnen vid ett flertal gånger.

Vår hamnkapten Svate Wibom lyckades fånga bävern på bild vid en kvällspromenad.

Ingvar Sätterström

Inbrott i Jakobsbergs Båtklubb

Klockan 00.10 den 6 juni kom båtvakterna i Jakobsbergs Båtklubb på två inbrottstjuvar som gjorde inbrott i en båt på uppläggningsplanen, under presseningen. De skrämde iväg dem och ringde polisen. I båten saknades bl.a. Wifi. Inbrottstjuvarna är fräcka och gör ingrepp trots båtvakter.

Ingvar Sätterström

 

Misstänkt förberedelser till brott i KBS

På torsdagesmorgonen straxt efter att nattvackten hade lämnat klubben obseverades två personer inom KBS-området. Märkligt att personerna kom till klubben vid den tidpunkten i regnvädret och försökte köra in med sin utlandsregistrerade bil på uppläggningsplanen men hindrades av infartsbommen, de observerades senare gående vid bryggorna. Uppmaning till båtägarna att ha extra tillsyn till båtarna och vara förövrigt observant för att upptäcka tecken på försök till brott.

Ingvar Sätterström

Utprickningen i KBS hamn

Två grund är utmärkta i KBS hamnen. Ett mellan A- och B-bryggan och ett utanför bryggnocken på B-brygga.Grundet utanför B-bryggan består av lera och är utmärkt med fyra gula bojar som ringar in grundet. Man ska alltså inte köra mellan bojarna utan utanför eller innanför.Grundet mellan A- och B-bryggan är en sten som ligger på ca 80 cm djup. Markeringen är en vit "anka".

Ingvar Sätterström

Hjälpsamhet inom KBS

Vid påmastning behövs några extra händer som styr en vinglig hängande mast, vevar vinschen och övrigt passar till vantkopplingarna. En medlem som inte längre har någon båt kom till mastkranen speciellt för att bistå med hjälp. Två andra medlemmar hjälpte till att lyfta masten i från hyllorna i masthuset. När påmastningen var klar och båten skulle förtöjas vid bryggplatsen kom en kraftig vindby som gjorde att båten inte nådde ända fram till bryggan. En familj som skulle ut med sin båt hjälpte till att trycka båten mot bryggan.

Sabotage i KBS båt under uppläggningstiden

Några timmar efter sjösättningen i helgen höll en båt på att sjunka. Efter länspumpande kunde konstateras att slangarna för vattengenomföringarna var kapade. Genomföringarna och slangarna är placerade under durken. Någon har under uppläggningstiden saboterat båten genom att kapa slangarna. Observanta medlemmar kontaktade båtägaren så båten kunde räddas innan den sjönk.

Ingvar Sätterström

 

Underhåll av bojförtöjning

Under tisdagen leverades bojsänken, kätting och bojar till KBS. Bojförtöjningen behöver underhållas och kompletteras varje år. Med denna leverans finns nu materiel att använda för de arbetslag som inom kort kommer att jobba med bojunderhållet.

Ingvar Sätterström

 

KBS;s största vårtecken

På lördagen startade den gemensamma sjösättningen. Efter en kylig vår är nu båtarna färdiga för sjösättningen.Under fyra år har medlemmarna kämpat med att sanera båtbottnarna från biocidfärg.

Sidor