Medlemskap

Medlemskap i KBS

Kungsängens Båtsällskap (KBS) är en ideell förening vilket innebär att vi medlemmar själva utför det mesta i form av underhåll, vakttjänst och klubbadministration. Ansök om medlemskap genom att fylla i formuläret på websidan (fliken Medlemskap - Medlemsansökan) samt genom att betala inträdesavgift och medlemsavift (fliken Medlemskap - KBS avgifter).

Medlem:

Som ny medlem börjar du vanligen som s.k. KBS medlem utan registread båt. Du kan därmed stå i kö för bryggplats och/eller för vinterplats, du har ingen vakt- eller arbetstjänst, du har tillgång till hus, och, klubbholme mm.

Kön till båtplats är baserad på medlemsnummerordning och på båtens storlek (primärt bredd och djup).

Om du har båt på trailer kan du sjösätta och ta upp båten via vår sjösättningsramp efter att ha tecknat Båtavtal vid utlämning av KBS nyckel. Du kan dock ej parkera båten på land de tider den ej används.

När du tar en paus från båtägandet och inte längre har båtplats blir du på nytt KBS medlem. Om du har planer att längre fram skaffa båt igen är det klokt att stå kvar som medlem i KBS eftersom platser tillsätts baserat på medlemsnummer (och båtstorlek).

Båtmedlem:

När du har tecknat Båtavtal tilldelas båtplats vid brygga eller på land, tillåts nyttja KBS sjösättningsramp blir du s.k. Båtmedlem. Båtavtal tecknas i samband med utlämning av KBS nyckel. Båtpavtal som avser din specifika båt - däremot ej en specifik plats. Klubben ser inför varje säsong över bryggornas disposition och kan välja att tilldela dig en annan plats än tidigare för att optimera brygganvändningen utifrån båtarnas mått (primärt bredd och djup).

Du kan själv inte överlåta eller hyra ut din båtplats till någon annan - vare sig en klubbmedlem eller extern. Om du säljer din båt eller tvingas lämna in den på reparation under säsongen kan du behålla tilldelad plats säsongen ut. Om du väljer att återlämna platsen blir du på nytt KBS medlem och platsen kan tilldelas en annan medlem. Rådgör alltid med styrelsens bryggchefer i så god tid som möjligt inför alla förändringar inklusive byte av båt.   

Du som är Båtmedlem går vakt och ingår i ett arbetslag (se mer om detta nedan). 

Båtavtal:

Här kan du ladda ned blanketten Båtavtal. Båtavtal tecknas i samband med utlämning av KBS nyckel.

Arbetstjänst:

Vi medlemmar utför det mesta i form av reparation, underhåll och nyanläggning. Du kan via formuläret medlemsansökan ange om du har särskilda kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta för klubben. Du placeras som Båtmedlem baserat i ett arbetslag som träffas någon eller några gånger per säsong. Räkna med ca 6 tim arbetstid per år (kan variera något över åren). Du kan välja att friköpa dig från denna arbetstjänst, se avgiftslistan.

Du som har vinterförvaring av båten på uppläggningsplanen skall deltaga i ett förberedande obligatoriskt arbetspass, ej möjligt att friköpa sig, inför upptagningen (se kalendern) då vi ställer pallbockar, vaggor ec på plats, flyttar trailers etc mm. Efter sjösättningen på våren städas uppläggningsplanen under pågående sjösättningsdag.då hamnplanen dukas av. 

Vaktjänst:

Båtmedlem (med båtplats, brygga/uppläggningsplats, nytjanderätt att använda sjösättningsrampen) går båtvakt i syfte att förhindra stölder i hamnen och att tillse båtarna. Varje medlem skall fullgöra två vaktpass per båtplats per säsong. Ett vakttillfälle (en natt) kan utföras tillsammans med familjemedlem och räknas då som två vaktpass. Se mer om detta under fliken Kansli - Vaktlista till höger på hemsidan.

Avgifter och depositioner:

Avgifter för medlemskap, båtplats m.m. finns under fliken Medlemskap - Avgifter. 

Vid inträde erläggs inträdesavgift och årets medlemsavgift. Vid tilldelning av båtplats erläggs båtplatsavgift och båtplatsdeposition. Nyckeldeposition erläggs före (Bg eller Swish) eller i samband med (kontant) att nyckeln kvitteras ut. Båtplatsavgifter debiteras därefter på våren inför sommarsäsongen och för den gångna vintern. Medlemmar med epostadress erbjuds att få fakturan elektroniskt.

Övrigt:

KBS integritetspolicy för behandling av personuppgifter finns under fliken Medlemskap - Integritetspolicy