Medlemskap

Medlemskap i KBS

Kungsängens Båtsällskap (KBS) är en ideell förening vilket innebär att vi medlemmar själva underhåller byggnader, bryggor, markområden, klubbholme mm. Det innebär snickeriarbeten, el, vvs, målning, städning och mycket annat. Medlemmarna tecknar sig för arbeten i en arbetstidsbokningspärm som finns i klubbhuset. De flesta arbetena utförs på vårkanten efter båtarnas sjösättningar. För närvarande är arbetsplikten 6 timmar/år för s.k. Aktiv medlem (som har brygg- och/eller vinterplats)  samt obligatoriska arbetspass efter sjösättning och inför upptagning för medlemmar med vinterplats på hamnplanen.

Aktiv medlem (med brygg- och/eller vinterplats) går båtvakt i syfte att förhindra stölder i hamnen och att tillse båtarna. Varje medlem skall fullgöra två vaktpass per båtplats per säsong. Ett vakttillfälle (en natt) kan utföras tillsammans med familjemedlem och räknas då som två vaktpass. Se mer om detta under fliken Kansli - Vaktlista till höger på hemsidan.

Avgifter för medlemskap, båtplats m.m. finns under fliken Medlemskap - Avgifter.

KBS integritetspolicy för behandling av personuppgifter finns under fliken Medlemskap - Integritetspolicy