Brygganläggningen

KBS brygganläggning

Brygganläggningen består av tre låsta bryggor, A, B och C för medlemmarnas båtar. En gästbrygga finns för ca 10 båtar och dessutom en daggästbrygga för tillfällig förtöjning. Intill mastkranen finns en servicebrygga för tillfälligt nyttjande. För upptagning och sjösättning av båtarna finns en betongbrygga och för de medlemmar som önskar kan sjösättningsrampen användas för mindre båtar på trailer. A- och B-bryggorna har så kallade y-bommar och C-bryggan har både bojar och y-bommar. 
Det finns eluttag, belysning och färskvatten på alla bryggor. I hamnen finns en mastkran som används för av- och påmastning av segelbåtarna. ​Längst ut på piren har kommunen byggt en turbåtsbrygga avsedd för passagerarbåtars upptagning och avlämning av passagerare.

För båtplats håller KBS med brygga och bojar eller bommar. Medlemmarna står själva för förtöjningsgods och fjädrar.