Aktuellt

Julefrid över båtklubben

På årets mörkaste dag är det kanske inte så många som tänker på sina båtar när de ligger väl förpackade under presseningarna. Vi vill dock påminna om att vi har vintervakt och uppmanar att så många som möjligt går ett vintervaktpass.

I Valdermarksvik har inte någon snäll tomte varit och länsat alla båtar.

Färre skepp och fler båtar efter 1 februari 2018

I utbildningen för förarbevis eller kustskepparintyg har vi fått lära oss sjölagens indelning av fartyg i skepp och båtar. Om fartyget har en längd som är 12 meter eller mer OCH en bredd som är 4 meter eller mer så är det ett skepp. Andra fartyg är båtar.

Ett fritidsskepp skall enligt nu i december 2017 gällande regelverk registreras i fartygsregist­ret och den som är befälhavare på ett fritids­skepp skall ha lägst skepparexamen eller kust­skeppar­intyg.

 

KBS seniorgrupp tar juledigt

KBS seniorgrupp gör nu uppehåll i verksamheten under helgerna. Vi startar upp verksamhet igen den 11 januari 2018 kl. 13.00 i klubbhuset.

Alla önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Ingvar Sätterström

KBS möter upp kommunens miljökrav

Under våren hade vi i KBS miljöinspektion av Upplands Bro Kommun. Vi fick då föreläggande att bland annat lämna in en utfasningsplan för biocidfärg på KBS båtar. KBS styrelse har nu utarbetat en utfasningsplan innebärande att alla aktiva medlemmar ska få miljöinfomation och därefter ha möjlighet att teckna nytt båtplatsavtal där medlemmen ska intyga att följa KBS regler och föreskrifter. 

Ingen ny biocidfärg tillåts att målas och all gamal biocidfärg ska vara avlägsnad före 2020-12-31 då alla gamla båtplatsavtal kommer att upphävas.

Ny ordförande för KBS

Årets årsmöte avlöpte enligt planerna och styrelsens årsmötesdokument. 50 medlemmar hade hörsamat kallelsen kom och gjorde sina röster hörda genom röstning, fikade och socialt samverkade med andra KBS medlemmar medan brasan värmde i höstrusket.

Till ny ordförande för KBS valdes Anders Räntilä och vice uppläggningschef Jonas Olsson.

Vår tidigare ordförande Carl-Åke Palm avtackades för allt arbet och arrangemang han har lagt ned för KBS under många år.

Ingvar Sätterström

Pricken på plats igen utanför Görvälns vattenverk

Nu har pricken åter placerats ut på rätt plats utanför Görvälns vattenverk.

Ingvar Sätterström

Två kandidater till KBS ordförande

Valberedningen har nu arbetat fram förslag på två kandidater till KBS ordförande. På årsmötet tisdagen den 14 november kommer omröstning att ske mellan Anders Räntilä och Svante Wibom som efterträdare till  Carl-Åke Palm som har beslutat att inte fortsätta som ordförande efter många års arbete och stort arrangemang för KBS.

 

Ingvar Sätterström

Inför årsmötet 2017

Nu finns dokument inför årsmötet den 14 november uppladade på hemsidan under "Kansli- Årsmöte". Några dokument uppdateras och laddas sedan upp de närmaste timmarna. KBS styrelse har omvärderat uttalande om motionen om möjlighet att kunna friköpa sig från arbetsplikten. Beloppet förslås justeras så att det balanserar mot avgiften för utbliven arbetsplikt som också justeras.

Åtkomsten till Kanslisidan kräver inloggning som kan erhållas enligt instruktion, för de som ännu inte har detta.

Sidor