Artikel

Årets årensning

Vassklippning i KBS hamnen ägde rum under måndagen.

Maskinen klippaggregat kördes genom vassen och sedan monterades lastklor som samlade ihop den klippta vassen och lades upp den på land.

Ingvar Sätterström