Artikel

2015 årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt under "Kansli"," Årsmöte". Mötet samlade knappt 50 medlemmar och bland annat diskuterades frågorna hur klubbholmen skall nyttjas, nya avgifter fastslogs, styrelsen redogjorde för hur lägets är angående bryggplatser för större båtar, hurvida caféverksamhet kan återupptas,om vagnar skall inköpas för att flytta vaggor, hur glykol skall hanteras samt hur frågan om bottenfärg på våra båtar skall hanteras. Två nya yngre styrelseledamöter blev invalda, Robin Skogward som vice hamnkapten och Andreas Nisser som vice uppläggningschef.

Vintervakt 

Vintervakten av KBS är i full gång. För dig som ännu inte har kommit igång, gå in under "Kansli" Vakthållning" och se hur det går till.

Båttäckning

Senaste tiden har det blåst kraftigt med regn. Några presseningar har lossnat och i några småbåtar har det samlats mycket vatten i den nedskjunkna presseningen. Alla uppmananas att se till sina båtar speciellt efter blåst och regn.

Alla önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

 

Ingvar Sätterström