Artikel

April 2014

Våren har nu kommit med besked och med stigande temperatur ökar aktiviteterna under presseningarna vid våra båtar. Vårrustningen är i full gång inför sjösättningen. Turordningslista för sjösättningen och hamn-brygglista finner du under mappaen "Kansli".

Belysningsmasterna är på plats vid A- och B-bryggorna. Nu skall de bara elanslutas och trimmas in för rätt ljusflöde.

Reparation av B-bryggan fortsätter.

Trallbeläggningen av altanen på masthustaket pågår.

Styrelsen har haft möte och behandlat löpande ärenden. Dessutom har ett arbetsförlopp med interims båtplatsavtal röstats igenom. Hanteringen med detta skall kunna snabba på tilldelning av båtplatser till ny medlemmar. De nya stadgarna gäller dock fortfarande vilket innebär att båtägaren måste ha syrkt sitt juridiska ansvar och skyldigheter samt att KBS har fått all erforderlig information för fakturering, register och båtplatsfördelningen innan båtplatsen kan tas i besittning. Trots arbete med dubbla dokument och hanteringar så kan KBS fördela båtplatserna snabbare även om vissa formella underskrifter på båtplatsavtalet saknas och får arbetas in senare.

Vår kassör Tommy Forsberg håller på att finslipa på formerna för en KBS sjösportdag med en massa aktiviteter den 1 juni.

Ingvar Sätterstöm