Artikel

Arbetsdag i KBS

Under lördagen hade ett tiotal medlemmar ställt upp för en arbetsdag. Huvuduppgiften var att montera y-bommarna på den nya C-bryggan. 

Montering av beslag och div. justering innan bommarna förflyttades ut på bryggan.

Starka armar lyfter ut bommarna på bryggan.

En plankbit placerades under bojen på bommen som en skida att glida på isen då bommen skjöts ut.

Bommen skjuts ut i rätt läge.

Bommarna monteras i beslag som kan justeras steglöst på bryggans profil.

Även städning efter trädfällningen genomfördes. Vedknubbar klövs och ris kördes bort.

Arbetet avslutades efter lunch i det blötslaskiga vädret. Nästa lördag fortsätter jobbet med y-bommarna.

Ingvar Sätterström