Artikel

Båtupptagning 2018

Lördagen den 6:e oktober var det dags för upptagning.

Första lyftet klockan 07.00 och vid femtontiden var 50 båtar på land.

En av klubbens äldsta veteranbåtar hämtades av ny entusiastisk ägare som ska satsa på att få Draken från 1935 i toppslick igen.

Lastat och klart mot ett med förhoppning aktivare sjöliv för den gamla Draken.

Arbetslaget för slinghanteringen vid båtlyften står i högsta berdskap för effektiv hantering.

På söndagen fortsatte upptagningen med de kvarvarande båtarna i det soliga höstvädret.

KBS;s båtar har blivit allt större och tyngre vilket ställde till problem vid söndagens upptagning. När båtarnas vikt överstiger den vikt med vilken kranbilen kan köra med hängande båt och båtplatserna på land inte finns nära kranen blev det fördröjning i upptagningen. De tunga båtarna måste mellanplaceras och sedan ställas på rätt plats när kranen har flyttat sig. Dubbla lyft för de tunga båtarna fördröjde upptagningen.

Ingvar Sätterström