Artikel

Februari-mars rapport 2014

Isen i hamnen gick upp första dagarna i mars och våren är här.Vårrustningen av båtarna är igång på sina håll. Några har till och med sjösatt. Kjells sädesärla har dock inte dykt upp ännu så han får tålmodigt vänta ett tag till.

Styrelsen har haft möten i både februari och mars och behandlat löpande ärenden. Vårcirkuläret med faktura är utskickat och avgifter för medlemskap och båtplatser skall nu vara inbetalade. Vi arbetar fortsatt med klubbens funktionärsuppgifter och med årets reparationer och investeringar i hamn, klubbhus och klubbholme.

Reparation av B-bryggan har påbörjats och färdigställs under de gemensamma arbetspassen. Altanen på masthustaket beläggs med trätrall - även det en uppgift för på arbetspassen. Masterna för bryggbelysning är nu klarställda och skall resas på bryggfästena på A och B-bryggorna.

Tiden går fort och nu blir det mycket som skall fixas både på våra båtar och i klubben innan sjösättningen.

Ingvar Sätterström