Artikel

Juli 2014

Juli har givit oss några fantastiskt varma veckor. Styrelsearbetet och KBS arbeten har under sommaren legat något på sparlåga till förmån för att som båtägare kunna njuta av båtlivet.

Klubbholmen har varit flitigt nyttjad med dess barnvänliga stränder.

En udda gäst påträffades på klubbholmen - en tjej som rastade på SO sidan på den branta klippväggen. Hon hade stående paddlat (s.k. SUP) från Kärrsön och tänkte fortsätta till Kungsängen för att sedan ta pendeltåget hem.

Medlemmarna och dess båtar har gjort varierande långa turer. Några har har gjort längre turer, bl.a. i Mälaren, i Stockholms skärgård, längs Syd- och Norrlandskusten, till Gotland, Åland, Estland, Riga och Skottland. KBS-båten Lucinda har seglat till Åland i högtrycksväder med svaga vindar. Det var tryckande värme varför solskydd riggades för skugga. Alger förekom och ytvattnet var 23 grader under hela överfarten. Stegskäret och Rödhamn blev fina natthamnar.

På återseglingen stannade vi på Norrpada - en fantastisk ögrupp längst ute i havsbandet.

Andra medlemmar fixar med sina båtar och drömmer om de härliga turerna. Även om det inte blir så långa turer då man saknar gast eller annat som styr så är klubben en social träffpunkt. 

Värmen ser ut att fortsätta en bit in i augusti så det finns chans till fler härliga turer för de som har tid och möjlighet.

Ingvar Sätterström