Artikel

KBS är nu klassad av If som "Säker Hamn"

Försäkringsbolaget If certifierar svenska småbåtshamnar under konceptet "Säker Hamn". För att bli certifierad som en Säker Hamn krävs ett antal förebyggande åtgärder, bland annat ordentlig bevakning av hamnen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Försäkringsbolaget erbjuder därvid båtägarna i sådana hamnar rabatt på båtförsäkringen. ​​​​​​​​​​​​

Kungsängens Båtsällskap har nu erhållit klassificering som "Säker Hamn" vilket bl.a. är ett utryck för att vår hamn har ett skyddat läge och att vår bevakning och andra säkerhetsarrangemang möter If's kriterier. KBS fick vid If's besök även många goda råd och tips inför framtiden och vårt fortsatta säkerhetsarbete.

– Vi ser hur tjuvarna söker sig till hamnar med dålig bevakning, medan de som sköter vakthållning bra klarar sig nästan helt från stölder. Genom Säker Hamn hjälper vi till att förebygga stöld och skador, säger Matts René, båtspecialist på If.

Tags: