Artikel

KBS Bildafton 15 nov

Nytt datum för Carina och Conny Hammarlunds föredrag om deras världsomsegling är 15 november, klockan 19.00 i KBS klubbhus. Ingen föranmälan, KBS bjuder på fika.

Ingvar Sätterström