Artikel

KBS möter upp kommunens miljökrav

Under våren hade vi i KBS miljöinspektion av Upplands Bro Kommun. Vi fick då föreläggande att bland annat lämna in en utfasningsplan för biocidfärg på KBS båtar. KBS styrelse har nu utarbetat en utfasningsplan innebärande att alla aktiva medlemmar ska få miljöinfomation och därefter ha möjlighet att teckna nytt båtplatsavtal där medlemmen ska intyga att följa KBS regler och föreskrifter. 

Ingen ny biocidfärg tillåts att målas och all gamal biocidfärg ska vara avlägsnad före 2020-12-31 då alla gamla båtplatsavtal kommer att upphävas.

Kommunen efterlyste också råd vid båtunderhållsarbeten som nu har utarbetats.

Inför 2018 har även tidigare miljödokument uppdaterats.

Dokumenten finns under "Miljö" som är tillgängliga efter inloggning.

Ingvar Sätterström