Artikel

KBS utfasningsplan för biocidfärger rullar på

I KBS utfasningsplan för biocidfärger, som ska vara genomfört 2020-12-31, ingår information-utbildning till alla aktiva medlemmar. Nu är den första utbildningsperioden genomförd med fem tillfällen och 52 medlemmar har skrivit på den nya båtplatsavtalet efter att ha genomgott utbildningen.

I höst fortsätter utbildningstillfällena, datum meddelas senare.

Ingvar Sätterström